Przegląd Piosenki Patriotycznej w Tymbarku

W sobotę, 9 czerwca, w Bibliotece Publicznej odbył się, po raz pierwszy, Przegląd Piosenki Patriotycznej w Tymbarku. Przegląd ten był jednym z punktem obchodów w gminie Tymbark  setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem Przeglądu był Urząd Gminy w Tymbarku, a w szczególności Pani Kinga Urbańska, oraz Biblioteka Publiczna w Tymbarku, pod kierownictwem  Dyrektor Ewy Skrzekut.  

Przegląd otworzył wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który przywitał zgromadzonych oraz podziękował wszystkim, dzięki którym to wydarzenie może się odbyć. Całość Przeglądu prowadziła Dyrektor Ewa Skrzekut. Prezentacje oceniało profesjonalne jury: przewodnicząca: honorowy profesor oświaty Halina Waszkiewicz-Rosiek (inicjatorka założenia oraz dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku) oraz członkowie: Kinga Jurowicz (nauczyciel SPSzM w Tymbarku oraz LO nr 1 w Limanowej) i Paulina Nuzia (nauczyciel SPSzM w Tymbarku). Jury nie miało łatwej pracy, w szczególności oceniając grupę przedszkolną. Wszystkie prezentacje w tej grupie były bardzo dobrze przemyślane (utwory patriotyczne, nieznane powszechnie), przygotowane (scenografia, kostiumy) i wykonane. 

Wyniki były ogłaszane przez przewodniczącą jury Panią Halinę Waszkiewicz – Rosiek, po zakończeniu występów w poszczególnych grupach.  Wcześniej Pani Dyrektor dzieliła się z wykonawcami, pedagogami i rodzicami  ogólną oceną oraz uwagami.

Nagrodzeni uczestnicy otrzymywali nagrody (większe i mniejsze) przeważnie tematycznie związane z Polską oraz gadżety i słodycze.  Na wszystkich czekały też pączki, drożdżówki i soki. Nagrodą dla zwycięzców będzie też występ podczas Pikniku Patriotycznego, który  odbędzie w Tymbarku 12 sierpnia br. 

Członkowie jury też otrzymali drobne prezenty, w podziękowaniu za społeczną pracę (jury zrzekało się wynagrodzeń na rzecz nagród dla wykonawców). 

IWS

WYNIKI  PRZEGLĄDU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ w TYMBARKU

zdjęcia: IWS

Przegląd Piosenki Patriotycznej – fotorelacja z występów …