Przyszedłem tutaj, aby Wam służyć…

Taki słowami przywitał dzisiaj parafian, na zakończenie uroczystej Mszy Świętej, nowy proboszcz Parafii Tymbark, Ksiądz Prałat dr Jan Banach. Nowy Proboszcz został wprowadzony do tymbarskiego kościoła procesją liturgiczną, w oprawie pieśni maryjnej wykonywanej przez Orkiestrę Strażacką „Tymbarski Ton”.  Następnie dziekan Dekanatu Tymbarskiego ks Kazimierz Basista odczytał akt nominacji ks.dra Jana Banacha na funkcję proboszcza Parafii Tymbark, podpisany przez Biskupa Ordynariusza ks.Andrzeja Jeża. Ksiądz Dziekan złożył również gratulacje i życzenia.

Nowego Księdza Proboszcza przywitali w Parafii Tymbark: delegacja parafian, Starosta Limanowski Jan Puchała oraz Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Homilię wygłosił  Ks. dr Jan Gębarowski – Dziekan Dekanatu Wojnickiego, w której przestawił rolę kapłana, a w szczególności proboszcza w życiu Kościoła. Słowa: „…  z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni” stanowi zobowiązanie dla każdego kapłana, ale też dla każdego członka Kościoła, czyli nas samych.

Następnie nastąpiła bardzo uroczysta chwila. Ks.proboszcz dr Jan Banach złożył osobiście wyznanie wiary wobec swoich parafian, którzy w ciszy przyłączyli się do tego wyznania.

Oprawę muzyczną uroczystości wspaniale zapewnili:  Chór Parafialny, z dyrygentem Piotrem Taczanowski oraz  orkiestra „Tymbarski Ton” z dyrygentem Andrzejem Głową.

IWS

Przywitanie przez parafian:

„Czcigodny Księże Janie!

-Kapłan jest z ludu wzięty i do ludu posłany-

Witamy Cię w naszej tymbarskiej wspólnocie parafialnej, jako tego, który do nas z woli Bożej został posłany. Przyjmujemy Cię z otwartym sercem i szczerą życzliwością. Ten moment jest dla Ciebie i dla nas szczególny, bo to pierwsze spotkanie kapłana z wiernymi, których będziesz duszpasterzem. Wdzięczni Ci jesteśmy, że przyszedłeś do nas – do Tymbarku, wpisując się tym samym w poczet proboszczów, którzy prowadzili nas do Jezusa.

Niech Twoja kapłańska posługa wśród nas i dla nas będzie prowadzona światłem i mocą Ducha Świętego z błogosławieństwem Jezusa – naszego pana i opieka Maryi Jego Matki.

Otaczamy Cię naszą modlitwą i życzymy długich lat owocnego proboszczowania w zdrowiu – ku chwale Boga w Trójcy Jedynego, oraz Twojego i naszego zbawienia.

Szczęść Boże”