Przyszła wiosna

Dzisiaj, 20 marca 2015 r.  o godz.23.45 rozpoczęła się astronomiczna wiosna.  21 marca to początek wiosny  kalendarzowej.

Jak podaje Wikipedia w  XX wieku wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się końca stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku – 19 albo 20 marca. Kolejny początek wiosny w dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 2102.

wiosna

IWS