Rozpoczynają się modernizacje pięciu gminnych dróg w Gminie Tymbark

W minionym tygodniu Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, podpisał umowy na modernizację 5 dróg w Gminie Tymbark:

  • drogi gminnej „Szwabówka” w miejscowości Zamieście; zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy na odcinku 140 mb; koszt inwestycji to ponad 46 000 zł; planowany termin zakończenia robót to koniec października br.
  • drogi gminnej „Rakówka” w miejscowości Tymbark; zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy na odcinku 260 mb; koszt inwestycji to ponad 67 000 zł; planowany termin zakończenia robót to koniec października br.
  • drogi gminnej „Srokówka” w miejscowości Podłopień; zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy na odcinku 100 mb; koszt inwestycji to ponad 27 000 zł; planowany termin zakończenia robót to koniec października br.
  • drogi gminnej „Gąsiorówka” w miejscowości Zawadka; zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy na odcinku 160 mb; koszt inwestycji to ponad 42 000 zł; planowany termin zakończenia robót to koniec października br.
  • drogi dojazdowej do pól „Zagroda” w miejscowości Zawadka; zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu „JOMB”, na odcinku 160 mb; planowany termin zakończenia robót to koniec września br.

    informacja/fotografia: UG Tymbark

Gąsiorówka

Rakówka

Srokówka

Szwabówka

Zagroda