Spotkanie informacyjne na temat inwestycji Podłęże – Piekiełko

W Bibliotece Publicznej w Tymbarku przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych SA przedstawili mieszkańcom Gminy Tymbark projekt przebiegu modernizowanej oraz nowej linii kolejowej oraz zmian  infrastruktury drogowej związanej z tą inwestycją. 

Przedstawiany był odcinek za odcinkiem linii kolejowej. Na każdym zmiany są bardzo istotne, albo linia kolejowa idzie po starym torze, ale tam są bardzo znaczne zmiany drogowe (odcinek na Podłopieniu), albo linia o nowym przebiegu (odcinek Tymbark-Piekiełko). Projekt zakłada wyburzenie dwóch domów na teremie Gminy Tymbark. Wywłaszczenia będą realizowane w przyszłym roku.  Geodeci już działają w terenie (zgodnie z prawem nie mają obowiązku zgłaszania, że  wchodzą na nieruchomość, chyba, że w pobliżu właściciel to powinni  go poinformować.) 

Na pytanie czy są jeszcze możliwie zmiany w projekcie, przedstawiciel odpowiedział, że tylko drobne korekty są dopuszczalne, ale te dotyczące przebiegu linii są już niemożliwe.  Studium wykonane było 2012 roku, 2014 było pierwsze wystąpienie do gmin informujące o ogólnym przebiegu, w 2016 było wykonane studium wykonalności (jest na stronie internetowej PKP). Nad tym studium pracowano w latach 2017 i 2018 i wówczas były zgłaszane uwagi.   

Sporo emocji zbudził zaprojektowany plac przeładunkowy, gdyż jest planowany od strony osiedla mieszkaniowego, jak też infrastruktura drogowa w okolicach cmentarza w Podłopieniu. 

Analizy akustyczne będą wykonywane w przyszłym roku, wówczas będą decyzje o zastosowaniu ekranów lub  innych wygłuszeniach. 

Obecnie do Gminy Tymbark został przesłany do zaopiniowania projekt zmian w infrastrukturze drogowej, można zgłaszać ewentualne uwagi.  Wójt złożył deklarację, że każda osoba zainteresowana sprawą może mieć wgląd do tej dokumentacji (przez kilka następnych dni, ogłoszenie będzie na stronie internetowej Urzędu).  Gmina zbierze uwagi, co do zmian drogowych,  i złoży je projektantowi. 

Temat jest trudny, dotyczy znacznej ilości mieszkańców (w zakresie przebiegu, wywłaszczeń), a w zakresie dróg, przejazdów , wiaduktów to praktycznie wszystkich, stąd na spotkanie przybyło bardzo dużo osób, a po jego zakończeniu rozmowy w grupach trwały jeszcze  długo.  

Z drugiej  strony inwestycja długo wyczekiwana, stwarzające możliwości rozwojowe, która pozwoli na  dojazd do  Krakowa w czasie ok. 35 min, co jest równoznaczne z możliwością dojazdu do pracy i nauki. Ewentualne zatrzymywanie się lub nie pociągów Intercity jest sprawą do ewentualnych rozmów, z pewnością będą kursy, które w Tymbarku nie będą miały przystanku. 

Strona internetowa PKP PLK o inwestycji Podłęże – Piekiełko:  http://podleze-piekielko.pl/o-inwestycji/.

IWS

zdjęcia: IWS