Sprawdź czym się różni żonkil od narcyza?

Zdarza się w języku polskim, że do określenia tego samego obiektu używamy dwóch różnych słów. Terminy „narcyz” i „żonkil” opisują tę sama roślinę. Jest to wieloletnia roślina cebulowa. Jest wiele odmian narcyzów, do których zaliczyć należy:

  • narcyza trąbkowego
  • narcyza drobnoprzykoronowego
  • narcyza wielkoprzykoronowego

oraz tak zwane mieszańce:

  • mieszańce cyklamineus
  • mieszańce jonquill
  • mieszańce triandrus
  • mieszańce poeticus

Charakterystyka:

Narcyzy należą do roślin niewymagających, jednak najlepsze efekty osiąga się uprawiając je na dobrych glebach. Kwitną wiosną. Rozmnażanie ich jest proste, choć wymaga przesadzania. W barwie są żółte, a różnice widać między poszczególnymi odmianami, które mogą różnić się też wielkością. Ich nazwa pochodzi od francuskiej nazwy kwiatu „jonquille”, zatem termin „narcyz”, mimo że stosowany w polskim nazewnictwie, jest terminem wtórnym wobec pierwotnej nazwy tego kwiatu. Uprawiany jest jako roślina ozdobna, a jako kwiat cięty stosunkowo długo zachowuje świeżość.

Więc czym jest żonkil?

Żonkil jest po prostu polską, zwyczajową nazwą stosowaną do określania tego gatunku. Najczęściej stosuje się ją do określania narcyzów z pojedynczym kwiatem, którego przykoronek jest trąbkowaty. I w zasadzie w tym można upatrywać jedynej różnicy. Mianem „narcyz” określa się większą ilość odmian, niż mianem „żonkil”, które stosuje się do jednego rodzaju narcyza.

 Podsumowując…

Narcyz i żonkil to ten sam kwiat,

Narcyz jest nazwą botaniczną,

Żonkil to nazwa używana w języku potocznym zamiennie do narcyza, najczęściej w stosunku do jednej odmiany.

informacja z http://roznice.com/swiat-nauki/roznice-miedzy-zonkilem-a-narcyzem/

poniżej zdjęcia nadesłane przez Czytelników: