Sprawdzian Szóstoklasisty – z języka obcego w gminie Tymbark

Sześcioklasiści z Gminy Tymbark na egzaminie z języka obcego (angielskiego) uzyskali średni wynik: 74%. Wynik ten jest równy średniemu uzyskanemu w całym powiecie limanowskim. Sredni wynik w Małopolsce to 78%, zaś  nalepszy  należy do miasta Kraków (87%). W powiecie limanowskim najlepszy wynik uzyskała młodzież szkół miasta Limanowa (80%), a następnie Dobra i Łukowica (77%). W Gminie Tymbark jeden uczeń zdawał egzamin z jezyka niemieckiego. Uzyskał on wynik 98%!!!

Tak egzamin w województwie małopolskim  podumowuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie:

„Analiza wyników zadań z części sprawdzającej znajomość środków językowych pokazuje, że we wszystkich językach obcych szóstoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem 7. opartym na materiale ilustracyjnym. W języku angielskim średni wynik wyniósł 92%, a w języku niemieckim – 78%. Natomiast zadanie 8., które sprawdzało tę samą umiejętność, ale oparte było na tekście, okazało się dla uczniów, którzy wybrali język angielski lub niemiecki, najtrudniejszym w całym arkuszu (uzyskali oni średnio – odpowiednio – 52% i 50% punktów możliwych do uzyskania).”

IWS