Sprawdzian Szóstoklasisty -z języka polskiego i matematyki w Gminie Tymbark

Sredni uzyskany przez tymbarskich sześcioklasistów wynik z tych dwóch przedmiotów to 66% ( średnia w powiecie limanowskim 67%).

Z języka polskiego oni uzyskali wynik: 73% ( w powiecie 72%), z matematyki 59% ( w powiecie 61%) . Najlepsze wyniki uzyskała młodzież miasta Limanowa 71%, z języka polskiego miasto Limanowa i Jodłownik (75%) , z matematyki miasto Limanowa (67%),  jednakże w gminie Limanowa aż 6 szkół (na 15) zantowało wysoki wynik. Szkoły w Gminie Tymbark (4) uzyskały średni wynik.

Analizy dotyczące Małopolski przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie:

JĘZYK POLSKI  Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 72% maksymalnej liczby punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Bez problemu określali temat tekstu oraz wskazywali fragment tekstu, który jest wypowiedzią narratora. Uczniowie gorzej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym świadomość językową.

MATEMATYKA  Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 61% maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały umiejętność posługiwania się ułamkami zwykłymi, również w kontekście praktycznym. Bez problemu odczytywali informacje przedstawione w tabeli i na rysunkach oraz właściwie wykorzystywali je do rozwiązywania zadań. Gorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność posługiwania się ułamkami dziesiętnymi

Analiza wyników egzaminów w zależności od lokalizacji szkoły

Rozkład wyników