Świetlica w Zamieściu po remoncie

Dobiega koniec remontu pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu. W zeszłym roku samorząd gminy nabył budynek w Zamieściu, w którym od kilku lat ma swoją siedzibę świetlica. Lokal wymagał modernizacji i poprawy standardu użytkowego. Został on sfinansowany z budżetu Gminy Tymbark, w tym w znacznej części z funduszu sołeckiego Zamieścia, a także przy wsparciu  lokalnych przedsiębiorców. W efekcie końcowym zmienił się wygląd zaplecza i głównej sali, podczas remontu zostały wykonane: nowa instalacja grzewcza, modernizacja instalacji elektrycznej i montaż lamp sufitowych, wymiana płytek na posadzkach i ścianach w kuchni, zakup nowych mebli do kuchni i wyposażenia kuchennego, malowanie pomieszczeń, wykonanie sufitu z płyt kartonowo gipsowych, montaż żaluzji okiennych.

Po przeprowadzonej modernizacji pomieszczeń, świetlica stała się przyjaznym miejscem dla dzieci i młodzieży, zaspokajającym w pełni potrzeby kulturalne, dydaktyczne i społeczne mieszkańców gminy.

Jak już wspomniano, w przeprowadzenie remontu zaangażowało się wiele osób, którym serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy do: Wójta Pawła Ptaszka, Sołtysa Andrzeja Bugajskiego za zabezpieczenie środków finansowych; właścicieli Firm: Pana Józefa Kurka Firma „KARPOL” z Zamieścia za ufundowanie żaluzji okiennych; Państwa Anny Florek i  Tomasza Sowy z Firmy „GAMA” ze Słopnic za przekazanie materiałów budowlanych. Pragniemy również podziękować mieszkańcom i Radzie Sołeckiej Zamieścia z sołtysem na czele za ogromne zaangażowanie przy remoncie. Pomoc i praca społeczna mieszkańców przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.

Ewa Skrzekut