Święto Miłosierdzia Bożego w Parafii Podłopień

W dzisiejsze Święto Miłosierdzia Bożego w Parafii Podłopień, w dzień odpustu parafialnego, Mszy Św., koncelebrowanej, przewodniczył ks.Kanonik Franciszek Malarz. W koncelebrze byli  ksiądz proboszcz Wiesław Orwat  oraz głoszący kazania, na wszystkich mszach świętych tej  odpustowej niedzieli,  ksiądz infułat dr Zdzisław Sadko z Tarnowa. Wszyscy trzej księża w tym roku przeżywają jubileusze święceń kapłańskich. I tak ks.Fr.Malarz – 60 lat posługi kapłańskiej, ks.Wiesław Orwat – 30 lat, zaś ks.Zdzisław Sadko – 40-lecie.

Ks. Zdzisław Sadko w okolicznościowym kazaniu przede wszystkim przedstawił nieprawdopodobną, oceniając ją w sposób ludzki, historię ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego. Jak do tego zadania Bóg wybrał nikomu nieznaną, słabego zdrowia, siostrę Faustynę.  Duży opór duchowieństwa, niedowierzanie,  zakaz szerzenia kultu w kościele . Przychodzi jednakże  1993 rok, wówczas to s.Faustyna zostaje przez papieża Jana Pawła II  beatyfikowana,  a dwa lata później zostaje wydane zezwolenie na celebrowanie Święta Miłosierdzia w całej Polsce. W 2000 r., Jan Paweł II, podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, zgodnie z treścią jej prywatnych objawień, ustanowia  drugą Niedzielę Wielkanocną (Białą) Świętem Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.  Czyli wszystko to działa się bez mała na naszych oczach, w niedalekiej przeszłości.  Ze Świętem Miłosierdzia nierozerwanie związany jest sakrament pojednania i pokuty. Jaka jest jego rola w naszym życiu? Czy jest tak, i tu ksiądz Sadko zacytował słowa nieżyjącego już kardynała Joachima Meisnera.   Jak ojciec  przygotowywał się do tego sakramentu to w całym domu musiała być cisza, nikt nie mógł przeszkadzać, a znajomi wiedzieli kiedy ojciec  będzie na mszy św. przystępował do Komunii Świętej , gdyż wtedy szedł do kościoła, i wracał, w kapeluszu, dla pokazania szacunku (cytat z pamięci). 

 Po zakończonej mszy św ksiądz Kanonik podziękował zgromadzonym za  życzenia, a następnie poświęcił nowo zakupiony relikwiarz, dla relikwii św.Faustyny. Następnie odbyła się Procesja Eucharystyczna wokół kościoła.

Całą uroczystość uświetnił śpiew Chóru Parafialnego Parafii Podłopień, kierowanego przez organistę Lucjana Bożka oraz Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” pod batutą Andrzeja Głowy.

podziękowania złożone przez ks.kanonika Franciszka Malarza

tekst, zdjęcia: IWS