Święty Stanisław

Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski, Kościół katolicki w Polsce obchodzi  8 maja.  W roku 2022 data ta zbiegła się z niedzielą, stąd św.Stanisława obchodzimy w Kościele, w tym roku,  9 maja.

Stanisław urodził się w Szczepanowie, około roku 1030. Biskupem krakowskim został w 1072 roku.  Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwiedzał kapłanów swojej diecezji. W roku 1079 zginął śmiercią męczeńską, zabity na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał jego nadużycia.

Jego ofiara przyczyniła się do zainicjowanie tradycji niezależności Kościoła od władz państwowych i budowy jego samodzielnego autorytetu w życiu publicznym, która w Polsce była kontynuowana przez kolejne wieki, w odróżnieniu od wielu innych krajów.

Św. Jan Paweł II nazwał go “patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”.

IWS

witraż znajdujący się w nawie adoracji kościoła parafialnego w Tymbarku