Tablice dydaktyczne na Paproci

W wiacie turystycznej na górze Paproć zamontowano sześć kolejnych tablic dydaktycznych. Tematyki tablic obejmują między innymi:  najczęściej spotykane ptaki drapieżne i śpiewające, popularne owoce leśne, gady, miejscowe płazy oraz zwierzynę leśną. Wykonawcą prac była  firma BOR – ARS z Krościenka nad Dunajcem.

Celem wykonania kolejnych tablic jest rozbudzanie zainteresowania przyrodą a zwłaszcza lasem  i wskazanie na konieczność uszanowania praw nim rządzących. Ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza spełnia rolę edukacyjną, poznawczą  i rekreacyjną dla mieszkańców i gości odwiedzających naszą gminę – podkreśla wójt Paweł Ptaszek.

Robert Nowak