tak wygląda – przed rozpoczęciem przebudowy – boisko przy SP w Tymbarku

zdjęcie: RM