Treść Wystąpienia pokontrolnego – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

W załączeniu link do Wystąpienia pokontrolnego Gmina Tymbark, kontrola problemowa przzeprowadzona przez Regionalną Izbę  Obrachunkową w Krakowie

Wytąpienie to nie zostało odczytane przez Przewodniczącego Rady Radzie Gminy Tymbark

BIP RIO w Krakowie