Trzy gesty

Gest pierwszy.

Wyciągam ręce w żebraczym geście. Proszę o dar. Proszę o Ciebie Jezu!

Twoja odpowiedź Jezu, to gest drugi  – gest kapłana spełniającego Twoją wolę powierzenia się mnie – grzesznemu żebrakowi. Słyszę wypowiadane przez niego słowa „Ciało Chrystusa”   Nie mam wątpliwości czym jestem obdarowany i Kto do mnie przychodzi. W tej Hostii jest Bóg żywy….

Gest trzeci  – mój.  Przyjęcie Ciała Chrystusa.

                                                                                  Bądź uwielbiony Panie.

 JP

Ps. Myśli przed przyjęciem Komunii Świętej na rękę