Tymbark w starej i współczesnej fotografii

a teraz współczesne ujęcia z Paproci Tadeusza Rybki 

z grudnia 2016 r.

z października 2018 r.