Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

Bezpośrednim powodem wprowadzenia tego święta były objawiania bł.Julianny (1193-1258), zaś pierwsza wzmianka o procesji w tym dniu pochodzi z Kolonii (1277-79). W Polsce święto Bożego Ciała obchodzi, jako pierwsza, diecezja krakowska (ok.1320 r.). Dużą rolę odegrał kościół Bożego Ciała zbudowany w Krakowie na Kazimierzu. Stopniowo święto przyjmuje się w innych diecezjach, by na początku XV wieku należeć do świąt głównych.

Jak dawniej na wsiach czczono to święto (za „Kalendarzem Polski”):

” I tam procesje należały do „najrzewniejszych obchodów”. Często odbywały się także na cmentarzu…, a zawsze chyba pośród mrowia wiejskiego najżarliwiej wypadała stara pieśń Karpińskiego:

Zróbcie Mu miejscem Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi…

Tam było najwięcej zatroskania i udzielało się ono nawet zażywnym twarzom koloratów, gdy ex usu (na mocy zwyczaju) wiedli celebransa pod baldachimem.  Tam zboża, małe, biedne, wytarte złoto, jeśli łyskało skąś znienacka, znikało wnet spłoszone pośród kiści topoli i brzozy, modro-czerwonch wianków czy całej kwitnącej łąki chustek, spódnic i sukman, która gęsto obrastała kościółki. W oktawę Bożego Ciała święcono wianki z niezapominajek, rosiczek, kopytyników, macierzanek, mięt, bławatków i wrotyczy, żeby je mieć na czas choroby, zarazy czy niepogody. Na to samo przydawały się powtykane wokół ołtarzy topole i brzózki, z których po wszystkich uroczystościach obłamywano gałązki. jakże by inaczej? Jakże nie tak? I z ufnością śpiewano wniebogłośnie albo padano na kolana, gdy jegomość unosił monstrancję wysoko, z utrudzeniem, jakby chcąc nią dosięgnąć okien samego Boga.”

W czasach komunistycznych procesje eucharystyczne odbywały się jedynie w obrębie kościoła, gdyż ówczesne władze nie wyrażały zgody na wyjście poza jego obręb. Obecnie mają one miejsce w najważniejszych punktach wsi i miast, wg tradycji danej miejscowości.  Procesja zatrzymuje się przy czterech polowych ołtarzach ,  czytane są  fragmenty czterech ewangelii, które pozwalają nam głębiej zrozumieć, czym jest Eucharystia.

Boże Ciało 2014.2       Boże Ciało.3

Boże Ciało 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach: procesja eucharystyczna w Święto Bożego Ciała – Tymbark 2014 rok

źródło: strona internetowa www.parafia-tymbark.pl
zdjęcia: Adam Piętak

IWS