Uroczystości rocznicowe 15 lecia Przedszkola Parafialnego

Dzisiejsze uroczystości  15-lecia działania Parafialnego Przedszkola Integracyjnego im.Kingi rozpoczęły się spektaklem w wykonaniu przedszkolaków pt: „Wiano Św.Kingi”. Mali wspaniali  artyści  (co podkreślali w późniejszych wypowiedziach uczestnicy uroczystości)   przedstawili postać swojej Patronki św.Kingi, Opowiedzieli  legendę z Nią związaną.   Nie zabrakło też, zakończonego sukcesem, odkopywania pierścienia św.Kingi!

Mszy Świętej przewodniczył ks.Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż.  W wygłoszonej homilii nawiązał do pokazanej inscenizacji. Podkreślił, że dzieci przedstawiły swoją Patronkę, która przyniosła z sąsiednich Węgier miłość do Ojczyzny i do Boga.  Jak inni święci ludzie pokazała, że dobro należy czynić  z radością.  Te cechy Patronki mają właśnie osoby zaangażowane w edukację dzieci. Praca w dziećmi przyniesie efekty  tylko wówczas,  gdy,  jak Pan Bóg w Chrystusie,  uklęknie się, schyli  się do nich.  Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność rodzicom, wychowawcom za ich trud, którego efekty nie zawsze są od razu, ale zawsze widać je po latach,  Siostrze Dyrektor, za to, że króluje, a to znaczy, że służy innym. A wszystkim za formowanie życia duchowego podopiecznych, które  daje podstawę do dobrego życia w przyszłości.

Ksiądz Biskup pogratulował osiągniętych wyników  oraz  złożył życzenia, by poprzez integrację stworzyć jedną rodzinę , aby Patronka  św.Kinga czuwała nad tym Przedszkolem.

W darach ołtarza dzieci złożyły:  świece – symbol światła, mądrości, kwiaty – symbol wdzięczności za 15 lat Przedszkola, obraz z wizerunkiem św.Kingi dla ks.Biskupa Ordynariusza w podziękowaniu za modlitwę, chleb i wino – symbol siły i wytrwałości do dalszej pracy.

Po zakończonej Mszy Św. Nastąpiły  podziękowania Sióstr  za Opatrzność Bożą, za ludzi, ks. Biskupowi za wspólne świętowanie, ks.Prałatowi Proboszczowi  Edwardowi  Nylcowi  za życzliwość i oparcie, za dobre rady oraz księdzu Prałatowi Józefowie Leśniakowi za założenie Przedszkola i wszelkie dobro, Rodzicom za zaufanie i powierzenie Siostrom wychowanie swoich dzieci, a Wszystkim za wspólną modlitwę

Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnili:  Chór Parafialny, pod kierownictwem dyrygenta Piotra Taczanowskiego,  oraz  dzieci, przedszkolaki,  wspólnie, z radością śpiewające, a wykonany przez nich, na samo zakończenie, hymn na ŚDM 2016 „Błogosławieni Miłosierni”  dostarczył takich wrażeń i wzruszeń, jakie się długo pamięta – myślę, że u wszystkich uczestników uroczystości.

Następnie w PCK odbyło się okolicznościowe spotkanie, podczas którego był czas na gratulacje i życzenia, składane na ręce Siostry Dyrektor Reginy. W imieniu Siostry Prowincjalnej Zakonu  gratulacje złożyła s.Izabela. W imieniu obecnego na uroczystości Starosty oraz Rady Powiatu Limanowskiego gratulacje,  wraz z płaskorzeźbą przedstawiająca budynek przedszkola,  złożył Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Krupiński. Pan Stanisław Gągała, złożył  gratulacje i kwiaty Siostrze Dyrektor oraz podziękował  ks.Prałatowi Józefowi Leśniakowi, za inicjatywę , za wizję przedszkola, i za to, że jako jeden z pierwszych w województwie potrafił sięgnąć po unijne fundusze. W imieniu małżonki i własnym podarował  dla Przedszkola zestaw komputerowy. Głos zabrał również Stanisław Pachowicz , który sprawował funkcję wójta, w czasie kiedy  powstawało Przedszkole, ofiarowując  Siostrze Dyrektor  kwiaty i album.   Gratulacje i życzenia wraz z prezentem złożył Wójt Gminy Paweł Ptaszek.  Życzenia złożyli inni zaproszeni goście, w tym  dyrektorzy tymbarskich placówek oświatowych.

Były również gorące podziękowania dla Siostry Dyrektor od pracowników Przedszkola.

Na zakończenie ks.Prałat Proboszcz Edward  Nylec powiedział tylko dwa słowa „BÓG  ZAPŁAĆ”.

Goście zostali również poproszeni o zagłosowanie, które z prac zgłoszonych  na zorganizowany przez Przedszkole Konkurs o św.Kindze  (prace są prezentowane w formie galerii w PCK) , podobają się im najbardziej.

O konkursie, o pracach oraz wynikach Konkursu napiszemy wkrótce.

Irena Wilczek-Sowa

część 1 Przywitanie i Inscenizacja

zdjęcia: RM