V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ – pierwsze spotkanie Parafilnych Zespołów Synodalnych

„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu”. (KPK 460)

Dzisiaj w Jodłowniku odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych z tymbarskiego dekanatu. Członkowie parafialnych zespołów mieli możliwość wysłuchania wykładu przedstawiającego historię Synodu, jego cele, organizacja pracy zespołów. A jakie zadania stoją przez członkami parafialnych zespołów?  Są to:

-modlitwa,

-przekazywanie informacji dotyczącej synodu w swoim środowisku, 

-refleksja, dyskusja, z punktu doświadczeń parafii,  nad zagadnieniami wskazanymi na każdym etapie prac Synodu w trzech etapach:

  • diagnoza sytuacji, jak jest w naszej parafii,
  • jak powinno być, w ujęciu teologicznym czyli odczytać co Pan Bóg oczekuje (a nie wymyślać własnego kościoła) 
  • co możemy zrobić, w takich warunkach, jakie są w parafii, aby dążyć do tych celów. 

-formułowanie postulatów, wniosków,

-własna formacja.

Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu, w planowanym na 3 letnim cyklu, w roku pierwszym tematem będzie  rodzina, rok drugi: parafia, co robić aby lepiej funkcjonowała, zaś  trzeci: nowa ewangelizacja.

Tymbarski Parafialny Zespół Synodalny został powołany przez księdza proboszcza Jana Banacha wg zasad określonych w Zarządzeniu przez Księdza Biskupa Andrzeja Jeża, tj.

„W pracach parafialnego zespołu synodalnego uczestniczą jako jego członkowie: a) wikariusze parafialni oraz inni kapłani rezydujący w parafii; b) przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia  apostolskiego, którzy uczestniczą w cum animarum na terenie parafii; c) nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej; d) katecheci; e) członkowie parafialnej rady duszpasterskiej; f) przedstawiciel zrzeszeń eklezjalnych (stowarzyszeń, ruchów) działających w parafii; g) reprezentanci innych osób i instytucji działających na terenie parafii”

Skład osobowy Parafialnego Zespołu Synodalnego w Parafii Tymbark przedstawia się następująco:

ks. Banach Jan – przewodniczący PZS,  ks. prałat Józef Leśniak, ks. prałat Edward Nylec, ks. Witold Warzecha – sekretarz Parafialnego Zespołu Synodalnego, ks. Michał Łukasik, ks.Stanisław Kaczka, s.Izabela CSFN,  s.Regina Zarystianka CSFN, Jan  Plata, Szymon Ból, Zofia Bulanda, Antoni Filipiak, Marta Gajewska, Jarosław Kaim, Władysław Kapturkiewicz, Iwona Poręba, Roman Smaga, Małgorzata Śmiałek, Artur Trojanowski, Józef Wańczyk, Elżbieta Zimirska, Józef  Zoń,  Maria Janczura,  Beata Szarłowicz, Bogusław Sowa, Andrzej Kęska, Katarzyna Smaga, Emila Puchała, Aleksandra Trojanowska, Alicja Kaptur, Piotr Młynarczyk.

IWS