weźmy udział w konsultacjach!

Pozostał już tylko tydzień do złożenia przez nas, mieszkańców Tymbarku, Ziemi Limanowskiej. opinii w sprawie wpisania inwestycji kolejowej „Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna” na listę rezerwową, szczegóły są podane na stronie      http://tymbark.in/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-inwestycji-kolejowych 

Niech nasz udział będzie przyczynkiem to tego, aby poniższa fotografia była już tylko okruchem historii.

IWS

kolejzdjęcie: RM