„Wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych”, jakie otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa Smagi – radcy prawnego.

Poniżej publikujemy „Wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych”,  jakie otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa Smagi –  radcy prawnego . Wezwanie, o takiej samej treści, otrzymali (22.07.2014)  radni naszej grupy, którzy byli obecni na sesji absolutoryjnej (17 czerwca 2014),  tj. Irena Wilczek-Sowa, Marek Golonka, Czesław Kuc, Paweł Ptaszek oraz  Dariusz Socha.

Nasza odpowiedź ukaże się wkrótce.

 

wezwanie1  wezwanie2