Wielkoczwartkowe czuwanie młodzieży

foto: Adam Piętak