Wójt Gminy Tymbark o rewitalizacji tymbarskiego Rynku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark,

Informacja o zamiarze rewitalizacji rynku w Tymbarku ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid  dla gmin wywołała  pewną konsternacją, dlatego chciałbym przekazać więcej informacji na temat planowanej inwestycji.

  1. Gmina Tymbark została zaliczona do tzw. gmin górskich i może pozyskać środki inwestycyjne w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid na modernizację  i budowę infrastruktury komunalnej związanej ze wzrostem atrakcyjności turystycznej Gminy. Mając na uwadze, że  rynek w Tymbarku jest wizytówką i centralnym miejscem naszej Gminy, a ponadto posiada  zabytkowy charakter, inwestycja ta doskonale wpisuje się w cele  wyżej wymienionego Programu.
  2. Program Przeciwdziałania Covid dla samorządów ma na celu wsparcie gmin w inwestycjach istotnych dla lokalnej społeczności, a których samorządy z uwagi na kryzys gospodarczy wywołany epidemią nie byłyby w stanie sfinansować ze środków własnych.
  3. Stan techniczny rynku (zwłaszcza toalet i fontanny) i jego estetyka była przedmiotem wielu dyskusji i pytań ze strony Mieszkańców Gminy. Po odnowieniu budynku Urzędu naturalnym, dalszym etapem jest odnowienie płyty rynku wraz z fontanną, toaletami publicznymi i przystankiem.
  4. W trakcie prac projektowych zostanie uwzględniony historyczny i zabytkowy charakter. Projekt architektoniczny rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, a także będzie podlegał uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Rynek  to serce miejscowości. To punkt spotkań, imprez plenerowych  i wizytówka naszej Gminy. To przestrzeń, która nas Mieszkańców kształtuje. Mając powyższe na uwadze,  chciałbym aby zrewitalizowany tymbarski rynek, utrzymując piękny historyczny charakter, spełniał standardy na miarę XXI wieku.

  Paweł Ptaszek

 Wójt Gminy Tymbark