Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Tymbarku

W niedzielne dopołudnie wieś Tymbark dokonała wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.  Na zebranie wiejskie przybyło 152 mieszkańców (na  2320 uprawnionych pełnoletnich osób mieszkających we wsi Tymbark). 

Zebranie, któremu przewodniczył radny Piotr Juszczak, wybrało komisję wyborczą w składzie: przewodniczący Stanisław Pachowicz członkowie: Janusz Natonek oraz Daniel Smoter.

Do pełnienia funkcji sołtysa zgłoszono 3 kandydatury, przy czym dwóch wyraziło na to zgodę, tj.  dotychczasowy sołtys Andrzej Ligas oraz Jan Kawula.  Sołtysem wsi Tymbark został Andrzej Ligas (2/3 głosów). 

Zebrani wybrali też Radę Sołecką (przy czym frekwencja na zebraniu zmniejszyła się o połowę). Zgłoszono 12 kandydatur do 9-cio osobowej rady.

Skład  Rady Sołeckiej: Rafał Brzazgoń, Grzegorz Chudy, Janusz Giza, Marian Jaroszyński, Marek Kawula, Krzysztof Pawlik, Katarzyna Smaga, Józef Wańczyk oraz Wojciech Woźniak. 

Zrealizowane były też inne stałe punkty zebrania czyli złożenie sprawozdania przez sołtysa z działalności z mijającej kadencji oraz informacja wójta dotycząca inwestycji i wydarzeń w  2018 roku oraz planów na 2019 rok.

Poza już podkreślanymi na innych zebraniach sprawach dotyczących śmieci i zanieczyszczenia powietrza wójt odniósł się do sprawozdania sołtysa, który zarzucił mu odebranie w 2018 roku ok. 20 tys. zł z funduszu wsi Tymbark.  Wójt wyjaśnił, że było duże ryzyko, że środki te nie byłyby wykorzystane do końca roku, więc faktycznie je wydatkował, przy czym  wszystkie przeznaczył na remont dróg w sołectwie Tymbark.

Do zebranych zwróciła się również  Pani Przewodnicząca Stanisława Urbańska.

W wolnych wnioskach złożono tylko jedno pytanie, kiedy zostaną zrobione „witacze” na granicach Gminy Tymbark. Wójt potwierdził, że jak najbardziej jest to potrzebne, przy czym widzi potrzebę ich współfinansowania ze środków sołeckich. 

IWS

zdjęcia: IWS