Wybrane dane statystyczne

Wybrane dane statystyczne dotyczące poszczególnych gmin naszego powiatu, w tym gminy Tymbark. Materiał pochodzi  z prezentacji  „Diagnozy społeczno-gospodarczej” przygotowanej na zlecenie Powiatu Limanowskiego (źródło: https://powiat.limanowski.pl/blog/powstaje-nowa-strategia-rozwoju-powiatu/)