XXVI Drużyna Strzelecka

Jedyne kopie dokumentów przypisanych do Tymbarku uzyskane w archiwum wojskowym dot. historii drużyn strzeleckich.