Zamieście ma nowego Sołtysa

Zebranie wsi Zamieście, któremu przewodniczył radny Dariusz Molek, rozpoczęło się zgodnie z programem, złożeniem sprawozdania z mijającej kadencji przez Sołtysa Mariana Rybkę. Po jego zakończeniu sołtys złożył kartki z przygotowanym wystąpieniem i powiedział:

„Szanowni Państwo,  przygotowałem sobie, ale ten papier nie jest ważny. Chciałbym podziękować wsi Zamieście za 10 lat mojej pracy. Zżyłem się z Wami i chciałbym nadal pracować. Niestety są pewne sposoby, są na wsi problemy, których nie mogę tolerować . Dziękuję Wam za dobre uwagi. Podjęłam decyzję.  Dziękuję Radzie Sołeckiej,  którzy tyle lat ze mną pracowali, jest tu Staszek Banach, który od początku był ze mną. Stachu, dziękuję Ci! Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, dziękuję … ” 

Pomimo pytań z sali sołtys Rybka nie podał przyczyn swojej decyzji o rezygnacji.

Zebranie wybrało komisję wyborczą: przewodniczący Maciej Hojnor oraz członkowie Panie Magdalena Gołąb oraz Halina Puto.

Na sołtysa zgłoszono tylko jednego kandydata:  Andrzeja Bugańskiego.

W głosowaniu wzięło udział 46 przybyłych mieszkańców (uprawnionych mieszkających we wsi Zamieście jest   653 osób).

Nowy Sołtysem wsi Zamieście został Pan Andrzej Bugański, który po wyborze podziękował za wybór i poprosił o współpracę.

Następnie odchodzący Sołtys Marian Rybka  dokonał symbolicznego przekazanie władzy sołeckiej.  

Następnie rozpoczęto wyboru sześcioosobowej Rady Sołeckiej. Zgłoszono 6 kandydatur. 

Skład wybranej Rady Sołeckiej Wsi Zamieście: Zbigniew Hojnor, Jacek Kasperski, Józef Kurczab, Józef Ryś, Zbigniew Sędzik oraz Władysław Skrzatek. 

Podczas liczenia głosów w wyborach do rady, Wójt Paweł Ptaszek przedstawił zebranym wydarzenia gospodarcze dotyczące 2018 roku oraz plany na 2019.  Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Stanisława Urbańska.

W wolnych wnioskach podały pytania o realizowane przez gminę programy proekologiczne, wymianę pieców, czy będzie jeszcze możliwość skorzystania z tego programu, co innymi programami, z eternitem (Pani Skarbnik podała kwotę, która w każdym roku jest zabezpieczana na koszty odbioru eternitu z gospodarstw indywidualnych,) co dalej z wodociągiem (wójt wyjaśnił, że obecnie trwa odbiór, a po nim mieszkańcy będą mogli występować o warunki przyłącza). Mieszkanka Zamieścia zwróciła się w sprawie problemów z wodą, jakie  występują  na  jej działce po remoncie drogi Sołtystwo ( Wójt poinformował, że przepusty były  wyłącznie wymieniane, nie wprowadzano żadnych zmian, zaproponował wizję lokalną).  Omówiono tez problem złej jakości drogi Sowy. Zgłoszono  problemy z brakiem oświetlenia ulicznego (np. w stronę Przylasek, Słopnic), brudnych przystanków, ogólnie śmieci, szczególnie w lasach.  Dyskutowano o problemach z odśnieżaniem dróg. 

Omówiono ważną dla Zamieścia sprawę ewentualnego zakupu od GS pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Wójt poinformował, jakie byłyby to koszty, nie tylko zakupu, ale też wymiany dachu, instalacji wewnętrznych). Przypomniał, że już wielokrotnie ten temat był omawiany z radą sołecką i wnioski szły w kierunku zakupu działki i budowy parterowego budynku (dostępnego dla osób niepełnosprawnych) oraz budowy placu (boiska) sportowego. Niestety główny problem to fakt, iż  Zamieście nie posiada ani jednej działki komunalnej. Pozostaje tylko zakup, ale nikt nie chce się zgodzić, aby taką działkę sprzedać. Zaapelowano, że jeżeli ktoś były zainteresowany sprzedażą działki to proszony jest o kontakt z urzędem gminy. 

IWS

zdjęcia/wideo: IWS