Zaproszenie do wzięcia udziału w Festiwalu Małemu Jezusowi!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tymbarku oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku – organizatorzy Gminnego Festiwalu Dzieci i Młodzieży MAŁEMU JEZUSOWI – serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Festiwalu. 

Poniżej REGULAMIN FESTIWALU:

Cele konkursu: 
1. Upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych.
2. Prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów i chórów.
3. Popularyzacja wartości artystycznych kolęd, pastorałek i kantyczek.

Uczestnicy:
1. Festiwal „Małemu Jezusowi”  jest konkursem dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Tymbark.
2. Repertuarem są tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.
3. Każdą szkołę może w danej kategorii wiekowej reprezentować maksymalnie 2 solistów oraz 2 zespoły wokalno-instrumentalne lub  1 chór wielogłosowy.
4. Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
A – przedszkolaki –soliści

B – przedszkolaki – zespoły 
C – uczniowie klas I-III – soliści
D – uczniowie klas I-III – zespoły
E – uczniowie klas IV-VI – soliści
F – uczniowie klas IV-VI – zespoły
G – uczniowie klas VII i gimnazjum – soliści
H – uczniowie klas VII i gimnazjum – zespoły
I – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – soliści
J – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – zespoły
5. Każdy solista, zespół lub chór prezentują obowiązkowo 2 utwory z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym.
6. Czas wykonania utworów nie może przekroczyć 8 minut. Przekroczenie tego czasu powoduje dyskwalifikację.
7. Zespoły kolędnicze mogą liczyć do 12 osób!!! Te same osoby nie mogą występować w różnych zespołach.
8. Osoba, która nie jest już uczniem, może tylko akompaniować soliście, bądź grupie śpiewaczej, natomiast sama nie może śpiewać.
9. Nie może wziąć udziału w Konkursie zespół, w którym uczniem jest tylko osoba śpiewająca.
10. W grupie śpiewaczej najstarszy z uczestników określa kategorię wiekową.
12. O kolejności i godzinie występu poszczególnych wykonawców poinformujemy po upływie terminu zgłoszeń. Harmonogram występów zostanie opublikowany 25 stycznia 2018 roku na portalu internetowym tymbark.in 

Kryteria oceny:
1. Uczestnicy festiwalu mogą  wykonywać utwory  a’cappella, z towarzyszeniem instrumentów  lub z podkładem muzycznym na płcie CD albo pendrive (pamięć USB). Na tych nośnikach powinien być nagrany podkład muzyczny, który będzie używany podczas występu. Organizatorzy  zapewniają sprzęt nagłaśniający. Całkowicie zabroniony jest playback. 
2. Powołana Komisja konkursowa będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
– dobór utworów
– poziom wykonania (intonacja, emisja głosu, rytmika i dykcja)
– wyraz artystyczny

Nagrody:
1. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
2. Jury  może przyznać trzy nagrody (I, II, III miejsce) w każdej kategorii.

Zgłoszenia: 
1. Kartę zgłoszeń  należy nadesłać droga elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2018 roku na adres:  gbpt@op.pl Pytania odnośnie festiwalu można kierować do: Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark (p. Ewa Skrzekut), tel. 18 3325680 lub do ks. Michała Łukasika, tel. 693 208 543.
2. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
– kategorię
– imię i nazwisko, nazwę szkoły, miejscowość
– telefon kontaktowy
– nazwę zespołu, chóru
– tytuły wykonywanych utworów
– krótką informację o soliście/zespole
– wymagania techniczne (jaki sprzęt jest potrzebny do wykonania utworów)
4. Uczestnik, który na Karcie zgłoszenia nie napisze, jakie ma wymagania techniczne, nie będzie przyjęty do konkursu.
5. Utwory podane na Karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlegają zmianie.

Termin i miejsce:
1. Eliminacje wszystkich uczestników festiwalu odbędą się w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku w sobotę 27 stycznia 2018 roku od godziny 9.00. 
2. Laureaci wystąpią w Koncercie zwycięzców.
3. Koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się  w niedzielę 28 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Tymbarku.

Karta zgłoszenia – FESTIWAL MAŁEMU JEZUSOWI