Złote Pióro Wójta” – regulamin konkursu

„A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”

F.K. Dmochowski

 Regulamin XVIII Gminnego Konkursu Ortograficznego o „Złote Pióro Wójta”

 Cele konkursu:

  1. Podnoszenie poziomu ortografii i interpunkcji.
  2. Motywowanie do dbałości o poprawną polszczyznę.
  3. Budzenie szacunku do mowy ojczystej.
  4. Kształcenie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zasady konkursu:

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:  – uczniowie klas II – III,   – uczniowie klas IV – VI, uczniowie klas VII – VIII. 
  2.  Konkurs gminny przebiegał będzie w dwóch etapach:  – etap szkolny należy przeprowadzić w szkołach do  29 marca 2019 r. ,  etap gminnyprzeprowadzony będzie w formie dyktanda  9 kwietnia 2019 r.  w Szkole Podstawowej  im. A. Mickiewicza w Podłopieniu o godz.  12.00
  1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są: – nauczyciele uczący w klasach II– III, – w klasach IV – VIII poloniści.
  2. Z każdej szkoły należy wyłonić: – dwóch zwycięzców z kategorii: uczniowie klas II – III; – trzech zwycięzców z kategorii: uczniowie klas IV – VI;- dwóch zwycięzców z kategorii: uczniowie klas VII – VIII. 
  3. Do etapu gminnego przechodzą uczniowie wygrywający etap szkolny we własnych szkołach. 
  4. Zwycięzców należy zgłosić w terminie do 2 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Podłopieniu. Zgłoszenia można dokonać także na mail szkoły sppodlopien@op.pl 

Serdecznie zapraszamy Organizatorzy Gminnego Konkursy Ortograficznego.

zdjęcie z ubiegłorocznego konkursu