20 lat charytatywnej działalności OSP Piekiełko

OSP Piekiełko w sobotę podsumowało 20 lat swojej charytatywnej działalności. Po zakończonej Mszy św. druga część uroczystości odbyła się w budynku niepublicznej szkoły w Piekiełku.  Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który również wziął udział w wspólnym świętowaniu.   Obecni byli też Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, radni powiatowi Czesław Kawalec oraz Bogumił Grzyb, który również  współreprezentował OSP Szyk, który od ubiegłego roku włączył się w charytatywną działalność.  Udział wzięli kapłani: proboszcz Parafii Tymbark Jan Banach oraz ojciec Wiesław Dudar – dyrektor Referatu Misyjnego Księży Werbistów.  Z przybyłymi druhami z Piekiełka świętowali druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek : OSP Czernichów, OSP Szyk.  Druhowie zaprosili tych, którzy wspierają finansowo działalność jednostki OSP w Piekiełku.  Dla nich (oraz wspierających działalność mediów tj. Gość Niedzielny oraz portal Tymbark.in)  OSP Piekiełko przygotowało podziękowanie w postaci statuetek “SAMARYTANIN”, które wręczyli  Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wójt Paweł Ptaszek.  

Zanim to nastąpiło Naczelnik OSP Piekiełko Andrzej Czernek złożył sprawozdanie z 20 lat charytatywnej działalność OSP Piekiełko, pokazujące ogrom zaangażowania, serca i ciągłej, ale też i różnorodnej, w zależności od okoliczności i potrzeby, pomocy, jako druhowie inicjują i  organizują na rzecz potrzebujących.

Zostały też przekazane dary na rzecz misji, na ręce o.Wiesława Dudara, ufundowane przez OSP Szyk (organy) oraz OSP Piekiełko (szaty liturgiczne oraz zużyte znaczki). 

Gratulacje i podziękowania złożyli Starosta Limanowski, Wójt, radni powiatowi.  Robert Nowak  w imieniu tymbarskich Strzelców podziękował za działania na rzecz pielęgnowania pamięci  o kpt.Tadeuszu Paolone. 

Na zakończenie nastąpiła zapowiadana na wstępie niespodzianka, kulinarna niespodzianka: wykonany przez rodzinę druha z Piekiełka. wspaniały okolicznościowy, strażacki, tort.

IWS

IWS