Wybory samorządowe – Program KWW Wspólnie dla Mieszkańców

INFRASTRUKTURA  I INWESTYCJE

 • Uporządkujemy gospodarkę wodną poprzez wybudowanie nowego ujęcia wody lub kapitalny remont istniejącego celem wyeliminowania problemów ze złą jakością wody. Wykonamy przegląd całej sieci wodociągowej wraz z płukaniem, dezynfekcją i wymianą najstarszych odcinków. Pozyskamy środki na dodatkowe filtry i urządzenia do badania mętności wody oraz montaż osiedlowych zasuw i liczników pomiaru w celu wykrycia uszkodzeń infrastrukturalnych.
 • Wybudujemy własną oczyszczalnię ścieków, a w miejscowościach, gdzie zrzut ścieków nie będzie możliwy przepompownie lub osiedlowe oczyszczalnie ścieków. Rozbudujemy sieć kanalizacyjną.
 • Poprawimy bezpieczeństwo na drogach poprzez bieżące naprawy i remonty. W miejscach newralgicznych wspólnie z zarządcami dróg znajdujących się na terenie gminy wykonamy chodniki.
 • Zadbamy o odpowiednie warunki w budynkach oświatowych tak, aby wszystkie dzieci mogły uczęszczać do placówek wybranych przez rodziców. Stworzymy publiczny żłobek.
 • Zapewnimy odpowiednie warunki dla funkcjonowania OSP poprzez budowę lub remont remiz w miejscowościach, gdzie takie potrzeby występują. Pomożemy wszystkim jednostkom OSP w pozyskaniu środków na potrzebny sprzęt jak również odpowiednie wspólne szkolenia z PSP.
 • Przeprowadzimy niezbędną reorganizacje Zakładu Gospodarki Komunalnej celem poprawienia funkcjonalności, wyposażając go w niezbędny sprzęt, w tym do odśnieżania dróg w okresie zimowym oraz Samochód Zamiatarkę w celu utrzymania czystości dróg i chodników.
 • Jako Samorząd Gminy Tymbark podejmiemy działania mające na celu poprawę połączeń komunikacji publicznej na terenie Gminy Tymbark. Dzięki wykorzystaniu dostępnych środków z Urzędu Wojewódzkiego uruchomimy linię komunikacyjną z gminy Tymbark w kierunku Limanowej, którą mogliby obsługiwać lokalni przewoźnicy. Dodatkowo przy współpracy z Powiatem Limanowskim wprowadzimy zniżki przy zakupie biletów dla młodzieży, emerytów i rencistów. Mieszkańcy Podłopienia, Zawadki, Tymbarku, Piekiełka i Zamieścia w szczególności osoby starsze i młodzież dojeżdżająca do szkół – zasługują na dostępną i tanią komunikację publiczną

SPORT i REKRAACJA

 • Zapewnimy możliwość do wzajemnych cyklicznych spotkań zarówno dla młodzieży, seniorów oraz Kół Gospodyń Wiejskich poprzez wydzielenie odpowiedniego lokalu, w oparciu o świetlicę na Zamieściu, Bibliotekę Publiczną oraz dostępne lokale Remiz OSP. Uruchomimy kino plenerowe.
 • Pozyskamy inwestorów oraz środki zewnętrzne do odnowienia istniejących obiektów sportowych wraz z budową pomieszczeń użytkowo-socjalnych przy siedzibie KS Harnaś Tymbark, kortów tenisowych oraz boiska rezerwowego. Przeprowadzimy konsultacje społeczne w celu zasadności inwestycji w kryty obiekt lodowiska.
 • Rozbudujemy ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż rzek: Słopniczanka i Łososina oraz nawiążemy współpracę z ościennymi gminami w celu połączenia przyszłych inwestycji.
 • Zagospodarujemy nieużytki gminne w tym teren na Podwisiołkach oraz zbocze od rynku w kierunku mleczarni na potrzeby rekreacyjne. Skonsultujemy możliwość wykorzystania już istniejących projektów.
 • Dla zainteresowanych stworzymy sekcję łucznictwa przy obiekcie KS Harnaś. Na różne sposoby będziemy wspierać takie organizacje jak: Strzelcy, LOK, Taekwondo, Tymbarski Ton, serwis tymbark.in oraz dyscyplinę Kręgle fińskie.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Wykorzystamy wszystkie dostępne możliwości dofinansowania do alternatywnych źródeł energii dla mieszkańców gminy (OZE – odnawialne źródła energii, dopłaty do centralnego ogrzewania, docieplenia budynków, przydomowe oczyszczalnie ścieków w rejonach z trudną dostępnością kanalizacji, zbiorniki na deszczówkę).
 • Zaoferujemy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą w naszej gminie dogodne warunki rozwoju np. poprzez czasowe obniżenie podatków.
 • Stworzymy cykl spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami w celu nawiązania współpracy na budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych (park wodny, wyciąg narciarski, hotel, obiekt gastronomiczny) tak aby wykorzystać walory położenia naszej gminy.

OTWARTY DIALOG I KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

 • Wszystkie planowane inwestycje wykonywane w poszczególnych sołectwach będą na bieżąco konsultowane z mieszkańcami za pośrednictwem sołtysów, radnych, mediów społecznościowych i Urzędu Gminy.

KWW Wspólnie dla Mieszkańców

(materiały wyborcze KWW Wspólnie dla Mieszkańców) 

 

Wybory samorządowe – Bożena Matras, kandydat na wójta Gminy Tymbark

BOŻENA MATRAS – kandydat na wójta Gminy Tymbark,

Komitet Wyborczy Wyborców “Wspólnie dla Mieszkańców”

W nadchodzących wyborach samorządowych, 7 kwietnia 2024 roku, zdecydowałam się kandydować na stanowisko Wójta Gminy Tymbark – jest to dla mnie ogromny zaszczyt, ale równocześnie zobowiązanie. Jestem związana z naszą społecznością od lat i pragnę pracować dla dobra nas wszystkich, naszych dzieci i wnuków. Moje doświadczenie, zaangażowanie oraz determinacja sprawiają, że czuję się gotowa na podjęcie tego ważnego wyzwania.

Jestem mieszkanką gminy Tymbark od urodzenia tj. 1975 roku. Jestem mężatką i matką dwójki dzieci – Pauliny i Jakuba. Obroniłam tytuł magistra i inżyniera na Wydziale Inżynierii i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Administracji Publicznej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nie należę do żadnej partii politycznej.

Przez 17 lat pracowałam w Urzędzie Gminy w Tymbarku w Wydziale Inwestycji, będąc niespełna 2 lata jego Kierownikiem. Obecnie pracuję w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Limanowa, gdzie jestem odpowiedzialna w szczególności za pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizację inwestycji i ich rozliczanie.

Cała moje życie zawodowe związane jest z samorządem, gdzie zdobyłam wystarczające doświadczenie do sprawnego zarządzania gminą. Pracując wiele lat w Urzędzie Gminy w Tymbarku poznałam potrzeby i oczekiwania Mieszkańców naszej Gminy. Znam specyfikę pracy, procedury, przepisy regulujące funkcjonowanie samorządu, sposoby pozyskiwania środków finansowych na różne inwestycje. Byłam autorką i współautorką wielu wniosków o zewnętrzne dofinansowania oraz nadzorowałam ich wykonanie i skuteczne rozliczenie.

Jestem przekonana, iż moje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe są na odpowiednim poziomie, bym mogła sprostać zadaniom spoczywającym na barkach Wójta Gminy. Wiem, że to niełatwe zadanie, ale obserwując to co się działo w ostatniej kadencji, postanowiłam wystartować w wyborach, aby nasz samorząd zaczął rozwijać się w tempie na jakie zasługuje.

Uważam, że nadszedł czas na to aby zadbać o inwestycje w taki sposób aby były one przemyślane, wykonywane gruntownie, na lata, tak by służyły nam wszystkim a także naszym dzieciom i wnukom. Chcę zmienić nasz samorząd tak aby Państwo wiedzieli, że mogą liczyć na pomoc w każdej sprawie. Obiecuje, że nikogo nie pozostawimy bez pomocy. Ostatnie wydarzenia pokazały co jest dla nas wszystkich najważniejsze i tymi problemami chciałabym zająć się w pierwszej kolejność, ale obiecuję, że nie zapomnę o innych ważnych zadaniach jakie czekają na realizację w naszej gminie.

Nie boję się podejmować nowych wyzwań, ani ciężkiej pracy aby osiągnąć zamierzony cel. Już dziś pragnę podkreślić, że dla mnie bycie wójtem oznacza służbę dla dobra mieszkańców, współpracę ze wszystkimi mieszkańcami i organizacjami, którym leży na sercu dobro wspólne naszego samorządu oraz wszystkich jego mieszkańców. Zapewniam, że nie zabraknie mi zaangażowania, determinacji i profesjonalizmu w dążeniu do wyznaczonych celów i rozwoju naszej gminy.

Szanowni Państwo,
7 kwietnia proszę o Państwa głos.

Zapewniam, że nie zawiedziecie się Państwo na mnie. Jestem otwarta na Wasze pomysły, sugestie oraz potrzeby, ponieważ chcę wspólnie z Wami budować lepszą przyszłość wszystkich mieszkańców Gminy Tymbark. W nadchodzących tygodniach będę prowadzić intensywną kampanię wyborczą, podczas której będę miała okazję spotkać się z Wami osobiście i wysłuchać Waszych opinii.

Proszę o Wasze wsparcie i zaufanie w tym ważnym dla nas wszystkich czasie! W najbliższym czasie przedstawię Państwu program wyborczy oraz zaprezentowani zostaną kandydaci do Rady Gminy Tymbark Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnie dla Mieszkańców Gminy Tymbark.

(materiał ze strony internetowej KWW Wspólnie dla Mieszkańców)

Wybory samorządowe – Paweł Ptaszek, kandydat na wójta Gminy Tymbark

PAWEŁ PTASZEK, kandydat na wójta Gminy Tymbark

Komitet Wyborczy Wyborców “Solidarna Gmina”

44 lata, Wójt Gminy Tymbark od 2014 roku, doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów podyplomowych ,,Finanse dla Menedżerów” w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów z zakresu zarządzania środkami unijnymi na UJ, współpracownik Wydziału Zarządzania AGH, posiada certyfikaty znajomości angielskiego FCE in English oraz niemieckiego Zentrale Mittelstufenprüfung.

(materiał ze strony FB KWW Solidarna Gmina

Wybory samorządowe – okręg nr 15 Zawadka

Sołectwo Zawadka

KWW Solidarna Gmina

46 lat, od urodzenia mieszka na Zawadce, żonaty, ojciec trójki synów, wykształcenie średnie, posiada uprawnienia kierowcy zawodowego oraz operatora koparki. Fachowiec w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz napraw mechanicznych. Członek OSP Zawadka, od 2010 roku radny Rady Gminy, członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

KWW Wspólnie dla Mieszkańców 

Szanowni Państwo,

Tomasz Atłas urodzony 17 października 1983 roku. Zamieszkały Zawadka 92.

Żonaty, czwórka dzieci, wykształcenie średnie, po odbyciu służby wojskowej, 10 lat w firmie Eljot w Zawadce, kilka lat pracy za granicą.

Obecnie pracuję na stanowisku diagnosty samochodowego w Słopnicach. Aktywny społecznie, zainteresowany działaniem na rzecz mieszkańców Zawadki oraz całej gminy Tymbark.

Tomasz Atłas

(materiały promocyjne Komitetów Wyborczych)

 

Wybory samorządowe – okręg nr 14 Zamieście

nr budynków 1 – 9, 22 – 23, 31, 34, 38, 40 – 41, 43 – 51, 56, 59 – 62, 64, 66 – 67, 69, 72, 74, 77, 79, 85 – 90, 95, 103, 107, 109 – 111, 113 – 114, 116 – 119, 122 – 125, 128, 130, 139 – 141, 144 – 145, 147 – 148, 151, 156 – 157, 162, 167, 169, 172, 175 – 176, 178 – 179, 181, 187, 189 – 192, 194 – 196, 199, 201, 203, 207, 210 – 212, 221 – 222, 224 – 225, 227 – 228, 232 – 234, 237, 239, 244, 248 – 251, 253 – 256, 258 – 259;

osiedla Góry-Rysie, Podgóra, Przylaski, Sołtystwo, Sowy, Tajdusie, Trybucówka.

KWW Solidarna Gmina

50 lat, pochodzi z Limanowej, od 15 lat mieszka z żoną Małgorzatą na Zamieściu. Od wielu lat zaangażowany w działalność Auto Moto Klubu w Limanowej, członek Zarządu AMK Limanowa, w którym od 2015 roku pełni funkcję skarbnika. Ratownik drogowy Polskiego Związku Motorowego, współorganizator międzynarodowego Wyścigu Górskiego “Przełęcz pod Ostrą” jednej z największych imprez sportowych tego typu w Polsce. Posiada doświadczenie we współpracy z wieloma instytucjami i firmami.

KWW Wspólnie dla Mieszkańców

Szanowni Państwo,

Mam 38 lat, jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Od 14 lat pracuję jako ratownik medyczny w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego. Posiadam także wykształcenie średnie techniczne w zakresie finansów i rachunkowości. Od urodzenia mieszkam na terenie Gminy Tymbark, której sprawy są mi bardzo bliskie.

Zdecydowałem się kandydować w tegorocznych wyborach samorządowych, z Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólnie dla Mieszkańców”, ponieważ również uważam, że zarówno w Zamieściu, jak i w całej Naszej Gminie, konieczne jest wykonanie przedsięwzięć poprawiających warunki i jakość życia wszystkich mieszkańców.

W odniesieniu do okręgu nr 14 w Zamieściu, chciałbym w szczególności podjąć działania, mające na celu:

 • Poprawę stanu dróg gminnych, osiedlowych i rolniczych, począwszy od najbardziej zaniedbanych odcinków,
 • Zadbanie o bieżące utrzymanie dróg (m.in. systematyczne wykaszanie poboczy, czyszczenie przepustów i korytek), jak również o przejezdność dróg gminnych oraz osiedlowych w okresie zimowym,
 • Poprawę bezpieczeństwa przy drodze krajowej nr 28 – m. in. poprzez dalszą budowę chodników,
 • Dążenie do rozpoczęcia procesu budowy sieci kanalizacyjnej,
 • Zagospodarowanie świetlicy, poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców.
Jeśli zgadzają się Państwo z przedstawionymi propozycjami, zachęcam do udziału w zbliżających się wyborach i poparcia mojej kandydatury do Rady Gminy Tymbark.
 
Z poważaniem
Arkadiusz Rybka
 
(materiały promocyjne Komitetów Wyborczych)

Wybory samorządowe – okręg nr 13 Zamieście

nr budynków 10 – 21, 24 – 30, 32 – 33, 35 – 36, 39, 42, 52 – 55, 57 – 58, 63, 65, 68, 71, 73, 75 – 76, 78, 80 – 84, 91 – 94, 96 – 99, 101 – 102, 104 – 106, 108, 112, 115, 120 – 121, 126 – 127, 129, 132 – 138, 142 – 143, 146, 149 – 150, 152 – 155, 158 – 161, 163 – 166, 168, 170 – 171, 173 – 174, 177, 180, 182 – 186, 188, 197 – 198, 200, 202, 204 – 206, 208, 213 – 220, 223, 226, 229 – 231, 235 – 236, 238, 240 – 243, 245 – 247, 252, 257;

osiedla Brodkówka, Malarzówka, Pasykówka, Puty, Skrzatki, Szwabówka, Zagroda.

KWW Solidarna Gmina

60 lat, głęboko zakorzeniony w społeczności Zamieścia, gdzie od lat mieszka z żoną i swoją liczną rodziną. Od 2023 roku pełni funkcję sołtysa wsi Zamieście, angażując się również aktywnie w działalność samorządową jako radny. Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Rewizyjnej. Jego życiowe doświadczenie i aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczności sprawiają, że jest kandydatem, który rozumie potrzeby i problemy z jakimi zmaga się społeczność Gminy Tymbark. Aktualnie, z wielkim zaangażowaniem troszczy się o kluczową inwestycję w Zamieściu jaką jest Świetlica Wiejska oraz zagospodarowanie terenu wokół niej, co stanowi ważny projekt mający na celu poprawę jakości życia i integrację mieszkańców wsi.

KWW Wspólnie dla Mieszkańców

Od urodzenia mieszkam w miejscowości Zamieście. Ukończyłem Szkołę Podstawową, Średnią im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wiele lat działałem charytatywnie jako czynny działacz KS Tymbark ze świetnymi osiągnięciami.

Od 16 lat prowadzę działalność gospodarczą, wspólnie z żoną prowadzimy sklep spożywczo-przemysłowy w Tymbarku. Obecnie należę do Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej, w 2023 roku czynnie wspierałem obronę granicy Rzeczypospolitej z Białorusią.

Zdecydowałem się kandydować na Radnego, ponieważ sprawy Gminy nie są mi obojętne. KWW Wspólnie Dla Mieszkańców to wspaniali młodzi ludzie ze świetnymi pomysłami i energią, którą chcą wykorzystać dla rozwoju naszej gminy. Moje mocne strony to: wszechstronna wiedza , odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie w działanie na rzecz wspólnie wytyczonych celów.

Oprócz moich przedsięwzięć, które są ujęte w głównym programie KWW Wspólnie dla Mieszkańców moje starania przede wszystkim chciałbym skupić na:

 • Dostęp mieszkańców do wody i kanalizacji, bezpiecznej (budowa chodników) oraz oświetlonej drogi dzieci do Szkoły Podstawowej.
 • Remonty dróg gminnych, osiedlowych i rolnych. Publiczne przedszkole jak i reaktywacja życia kulturalnego różnych grup wiekowych w świetlicy na Zamieściu.
 • Stworzenie w budynku Gminy Tymbark Profesjonalnego Centrum doradztwa dla korzystających w ramach dotacji Odnawialnych Źródeł Energii, wymiany pieców C.O.
 • W szczególności chciałbym mocno skupić się na wykorzystaniu walorów piękna nadbrzeży Słopniczanki, dążyć do stworzenia ścieżek pieszo-rowerowych, połączyć świetlicę na Zamieściu z Tymbarkiem oraz gminą Słopnice.

Wszystkie te działania chciałbym zadedykować na rzecz następnych pokoleń jak i moich dzieci Wiktorii i Leny, które wspólnie z żoną Moniką wychowujemy w atmosferze wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Bardzo zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wyborach 7 kwietnia 2024 roku do Rady Gminy i poparcia mojej kandydatury. Nie ważne jest dla mnie czy w nowo wybranej Radzie będę w większości czy mniejszości najważniejsze Dobro Jej Mieszkańców.

Z poważaniem,

Janusz Krzyściak

Wybory samorządowe – okręg nr 12 Tymbark

nr budynków 166, 178 – 183, 185 – 188, 190, 192 – 214, 216 – 224, 226 – 232A, 234, 236 – 237, 241, 244, 251 – 252, 260, 281, 283, 292, 295, 308, 313 – 313A, 330, 337, 363 – 364, 369, 371, 374, 382, 426, 446, 456 – 457, 463, 474, 490, 496, 506, 508, 527, 544, 560, 562 – 564, 572, 579, 588, 593, 599, 601, 610 – 611, 614 – 615, 618 – 620, 625, 633, 636 – 637, 644, 649, 654, 666, 668 – 669, 671, 673, 684, 689 – 690, 696, 702;

osiedla Doraź, Dudówka, Glinki, Kozakówka, Kuligówka, Łęgi, Malarzówka, Pasterniki, Przymiarki, Sikornica, Wodarówka, Zagórcze, Zmulizko.

KWW Solidarna Gmina

46 lat, ojciec trojga dzieci, rodowity tymbarczanin, od 2014 roku Radny Rady Gminy. Od 2018 roku Wiceprzewodniczący Rady. Od 27 lat pracownik firmy TYMBARK, obecnie na stanowisku kierownika magazynu. Wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe z zakresu logistyki.

KWW Wspólnie dla Mieszkańców

Marcin Drożdż – Twoim głosem na zmiany!

Szanowni Państwo,

Jestem od urodzenia związany z Tymbarkiem i okręgiem, z którego staram się o mandat na radnego. Mam 40 lat, żonę i dwie córki. Ukończyłem Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na kierunku Zarządzanie. Od 15 lat pracuję w Banku Spółdzielczym w Limanowej, w placówce, w Tymbarku na stanowisku Starszego Inspektora, służąc lokalnej społeczności pomocą i radą. Znam potrzeby Mieszkańców regionu, z którego kandyduję. Dostrzegając mnożące się w ostatnim czasie problemy postanowiłem działać dla dobra lokalnej społeczności.

Oferuję swoją kandydaturę na radnego gminy Tymbark w tegorocznych wyborach samorządowych, z Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólnie dla Mieszkańców”. Moją misją jest reprezentowanie mieszkańców i dbanie o dobro wspólne naszej społeczności. Chcę aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju naszej gminy oraz współpracować z mieszkańcami w dążeniu do poprawy warunków życia.

Moje cele to przede wszystkim rozwiązanie problemów z dostępem do dobrej jakości wody poprzez remont i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Remonty i poprawa zimowego utrzymania dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym, rowerowym oraz samochodowym poprzez montaż progów zwalniających i wyznaczeniu większej ilości przejść dla pieszych. Chcę przywrócić turystykę w regionie, poprawić szlaki turystyczne, zmodernizować istniejące skrzyżowania oraz rozbudować sieć chodników i połączyć nimi wszystkie miejscowości w gminie.

Wasze wsparcie jest niezmiernie ważne dla realizacji tych celów. Dlatego proszę o Państwa głos i zaufanie. Razem możemy uczynić naszą Gminę lepszym miejscem do życia, pracy i odpoczynku.

Głosuj na zmiany, głosuj na Marcina Drożdża!

(materiały promocyjne Komitetów Wyborczych)

Wybory samorządowe – okręg nr 11 Tymbark

nr budynków 112, 124, 131, 157, 165, 167, 189, 191, 239 – 240, 243, 256 – 258, 263, 266, 271, 285, 287, 293, 297, 307, 310, 312, 316, 318 – 319, 321, 324 – 326, 328, 331, 340, 346, 348, 355, 368, 373, 376, 386, 388 – 389, 399, 405, 407, 409 – 410, 412, 416, 420 – 421, 429 – 430, 460, 470, 473, 478, 480 – 481, 537 – 537A, 545, 547, 553, 566, 571, 573, 595, 631, 647, 656, 678, 680, 708;

osiedle Nowy Dworek.

KWW Solidarna Gmina

Absolwent AWF w Krakowie, wieloletni nauczyciel WF-u, zawodnik i trener KS Harnaś, autor monografii KS „HARNAS” TYMBARK 1949-2000. Organizator imprez sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży. Pasjonat tenisa ziemnego, od 2004 roku nieodpłatnie zajmuje się kortami tenisowymi. Od 2014 toku radny, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

KWW Wspólnie dla Mieszkańców

Nasze sprawy w naszych rękach!

Drodzy Mieszkańcy,

Przed nami ważne wybory do Rady Gminy Tymbark, które będą kształtować naszą przyszłość. Mam zaszczyt kandydować na radną, aby reprezentować Wasze głosy i wspólnie dbać o dobro naszej społeczności.

Nazywam się Barbara Sułkowska, mieszkam w Tymbarku od 2009 roku i kandyduję na radną do Rady Gminy Tymbark. Mam 55 lat, a moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w sektorze handlowym, gdzie zdobyłam umiejętności efektywnej organizacji oraz współpracy z ludźmi, gdyż wiele lat prowadziłam własną firmę.

Jako aktywny mieszkaniec naszej gminy, moją ideą jest wspieranie inicjatyw, które poprawią jakość życia każdego z nas. Wierzę, że poprzez współpracę i otwarty dialog możemy osiągnąć sukcesy.

Zapraszam do udziału w wyborach i oddania głosu na rzecz pozytywnych zmian. Razem możemy zbudować silną gminę, gdzie każdy mieszkaniec ma szansę na rozwój i spełnienie.

Głosuj na mnie, abyśmy razem zbudowali lepszą przyszłość!

Z poważaniem,

Barbara Sułkowska, Kandydatka na Radną Gminy Tymbark.

(materiały promocyjne Komitetów Wyborczych)

Wybory samorządowe – okręg nr 10 Tymbark

nr budynków 2, 69 – 71A, 74, 79, 91, 94, 98, 107, 114, 136, 138, 140 – 141, 154, 168 – 177, 235, 248, 255, 261, 264, 268, 272, 280, 288, 296, 298, 304, 314, 320, 323, 339, 342 – 343, 352, 356, 366 – 367, 381, 390 – 391, 398, 406, 408 – 408B, 423, 445, 453, 461, 465, 468, 472, 479, 484, 487, 489, 492 – 494, 500, 503 – 504, 507, 543, 546, 548, 551, 557 – 558, 565, 574, 577, 583 – 583D, 587, 591, 597, 602, 604, 613, 617, 627 – 628, 640, 643, 648, 650, 655, 658 – 659, 665, 667, 698;

osiedla Kopana Droga, Nad Stadionem, Zawodzie.

KWW Solidarna Gmina

Matka sześciorga dzieci, starszy inspektor w Sądzie Rejonowym w Limanowej, były kurator społeczny, od 2018 roku radna Rady Gminy Tymbark, członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

KWW Wspólnie dla Mieszkańców

Szanowni Państwo,

Jestem mieszkanką gminy Tymbark od urodzenia. Dorastając obserwowałam rozwój Gminy i jej otoczenia. Aktualnie jako mężatka i mama dwóch córeczek, mieszkam na malowniczej Kopanej Drodze. Jestem absolwentką Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Obecnie pracuję w Dziale Badań i Rozwoju na Zakładzie Produkcyjnym w Tymbarku.

Moim priorytetem będzie bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia. Będę zachęcała do współpracy wszystkich aby każdy z mieszkańców czuł się odpowiedzialny za rozwój naszej Gminy. Oferuję Państwu moje zaangażowanie, skoncentrowanie się na działaniu i energię, która wynika z mojego wieku.

mgr inż. Karolina Peterszajn

(materiały promocyjne Komitetów Wyborczych)