Nowe zestawy ratownictwa medycznego dla OSP Tymbark oraz OSP Podłopień

27 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku miało miejsce uroczyste przekazanie zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z deskami ortopedycznymi strażakom ochotnikom z jednostek OSP w Tymbarku i Podłopieniu, zakupionych ze środków  Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwa Sprawiedliwości i budżetu gminy Tymbark na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP.

      Zestawy przekazał gospodarz gminy Tymbark Paweł Ptaszek, a sprzęt tak bardzo potrzebny do niesienia pomocy poszkodowanym, odebrali: druhowie Stanisław Przybylski i Zbigniew Kaptur z OSP Tymbark, Jacek Atłas i Karol Czyrnek  z OSP Podłopień.

       Dzięki  doposażeniu w zestawy PSP R-1, wraz z szynami Kramera i deską ortopedyczną wg standardu 2013, jednostki  OSP Tymbark i Podłopień są  w pełni przygotowane do działań ratowniczych w przypadku zagrożeń, co  podniesie poziomu bezpieczeństwa na terenie  całej  gminy Tymbark. Zestawy będą wykorzystywane w akcjach ratowniczych, podczas których pierwsze minuty decydują o życiu człowieka.

       Wójt podziękował Ministerstwu Sprawiedliwości za przekazaną dotację, dzięki której zakupiono zestawy ratownictwa medycznego oraz  strażakom za  zaangażowanie i aktywność,  podkreślając, że zawsze można na nich liczyć.    

Robert Nowak