Dary dotarły na czas!

 Kolejna akcja strażaków z Piekiełka została pozytywnie zakończona. Zebrane dary (cały samochód ubrań, ale też i książek)  w niedzielę radości GAUDETE dotarły do Tarnowa, do prowadzonego przez Caritas domu dla bezdomnych mężczyzn.
Druhowie serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy w różny sposób przyczynili się do tego dzieła.

TYMBARK NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

POZOSTAŁY ŚLADY SAŃ …  

Skończył się wreszcie czas przygotowań, pośpiechu, zakupów. Nawet utrudzony Mikołaj gdzieś poległ. Została tylko po nim zapomniana porzucona czapka. Jeszcze niedawno wypełnione po brzegi sanie, teraz są już puste. Proszę tylko spojrzeć trochę w górę. To nie jest bajka. Wszystkie prezenty zostały rozdane.  Czekają teraz pod choinką, aż przyjdzie ich chwila żeby się nimi radować. Mamy Święta – Boże Narodzenie. Słychać kolędy, życzenia, łamiemy się opłatkiem i … niecierpliwie spoglądamy na to co czeka dyskretnie ukryte pod zielonymi gałązkami, mieni się w blasku kolorowych lampek. Świąteczny podarunek – dajemy zazwyczaj to co możemy dać najlepszego, najwspanialszego. I niech tak też się stanie w te święta. – Podzielę się czymś wyjątkowym, prawdziwym unikatem, skarbem w moich zbiorach. Mało kto nawet mógł podejrzewać, że takie coś istnieje. Tymbark w fotografii stereoskopowej – zdjęcia z lat 1935 – 1945 – nigdy wcześniej publicznie nie pokazywane.

Nie pora dziś wnikać w szczegóły techniczne i definiować czym jest fotografia stereoskopowa z dawnych lat, chociaż nie wątpię że większość z nas spotkała się z tą nazwą i wie o co w tej technice fotograficznej chodzi. Można językiem współczesnym pokrótce określić to jako trójwymiarowość lub widzenie obrazu w 3D  – Dla miłośników dawnej fotografii nie ma nic wspanialszego ponad przeglądanie czarno-białych zdjęć w stereoskopii.

To co możemy dzisiaj zobaczyć, te fotografie które się tu u nas w Tymbarku szczęśliwie zachowały, jeszcze raz to podkreślę, mają niezwykłą, wyjątkową wartość. W większości na dawnej fotografii stereoskopowej można  spotkać widoki miast, architekturę, jakieś egzotyczne miejsca. Kolekcja fotografii stereoskopowych z Tymbarku to przede wszystkim zdjęcia prywatne, rodzinne pamiątki – dzieci, dom – wycieczki do lasu – praca – droga do szkoły – zajęcia w obejściu, na gospodarstwie. Dzieci ubrane tak jak na co dzień, na boso, ale też i odświętnie, w pięknych krakowskich strojach. Można dużo i długo mówić o tych fotografiach ponieważ jest ich bardzo wiele. Żadne jednak słowa nie oddadzą piękna które widać na tych fotografiach patrząc na nie przez stereoskop. Wyjątkowa, niespotykana kolekcja – trudno nawet o jakieś porównania ponieważ rzadko można spotkać takie w innych zbiorach. Co jakiś czas sięgniemy do tej fotograficznej skarbnicy żeby podziwiać dawny piękny świat. 

A dziś … 

… – Horyzont zamyka piękny, majestatyczny masyw Łopienia. Ponad  drewnianą zabudową otoczenia rynku góruje wieża kościoła w Tymbarku. Jest piękny zimowy dzień. Mróz skrzy się w promieniach słońca. W oddali słychać dzwonki końskiego zaprzęgu… Na śniegu pozostały ślady sań … 

 
 Wszystkim Czytelnikom i Redakcji portalu Tymbark.in z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i uśmiechu oraz  pogody ducha w każdym dniu Nowego 2018 Roku
życzy
właściciel Kolekcji Prywatnej Tymbark 

Historyczny dzień dla Szkoły Podstawowej w Tymbarku

22 grudnia 2017 został dopisany do historii Szkoły Podstawowej w Tymbarku jako dzień, w którym nastąpiło oficjalne zakończenie długo oczekiwanej inwestycji, czyli termomodernizacji budynku Szkoły, ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, instalacja fotowotaiczna,  połączona z pracami dodatkowymi jak malowanie dachu innymi  mającymi na celu podniesienie estetyki budynku.

Uroczystość, która nawiązywała również do  zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  poprowadziła Pani Jowita Janik. Przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły Pan Tomasz Zieliński: radnych z  Panią  Przewodniczącą  Rady Gminy Tymbark Zofię Jeż , Wójta Gminy Tymbark dra Pawła Ptaszka (współorganizatora uroczystości), inspektora nadzoru Panią Janinę Hutek, właściciela firmy realizującej inwestycję Pana Dariusza Sułkowskigo, Radę Rodziców reprezentowaną przez przewodniczącą Renatę Szewczyk oraz Dorotę Ogórek i Józefa Wańczyka, Panią Skarbnik Zofię Duda, kierownika działu inwestycji Pana Zbigniewa Kordeczkę  oraz uczniów i grono pedagogiczne.  Na uroczystość przybyła też Pani Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Dyrektor odczytał list od posła RP oraz wiceministra finansów Wiesława Janczyka, który wyraził uznanie i złożył gratulacje za zrealizowaną inwestycję, jak też życzenia świąteczne.

Zebranych w atmosferę świąt wprowadziła  młodzież z klasy II c gimnazjum, która  brawurowo przedstawiła  niebywałe  jasełka  (przygotowane pod kierownictwem Pań: Katarzyny Śmiech oraz Barbary Wawrzyniak).  Przedstawienie pokazujące wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, jak narodzenie się Jezusa w Świętej Rodzinie, pokłon pastuszków oraz Trzech Króli,  miało  wymiar ponadczasowy.  Wady ludzkie, kłótnie, chęć władzy, która przed niczym się nie cofnie, ale też i dobre strony człowieka. Wszystko to wiąże prawda, że za dobre życie Bóg daje nam życie wiecznie, a gdy jest wina to będzie i kara  (piekło).

W jasełkach wystąpił  też chór szkolny prowadzony przez Panią Barbarę Opach.

Drugim punktem programu artystycznego był  taniec „Szewc” w wykonaniu najmłodszych artystów, którzy tworzą szkolny zespół regionalny „Mali Tymbarczanie” pod kierownictwem Pań: Bogusławy Naściszewskiej oraz Alicji Dziadoń. 

Następnie młodzież obdarowała zaproszonych gości oraz grono pedagogiczne drobnymi świątecznymi prezentami.

Oficjalnego otwarcia i podsumowania inwestycji dokonał Wójt Gminy dr Paweł Ptaszek, który korzystając z przygotowanej prezentacji przypomniał cel inwestycji, pokazał  zniszczony budynek  przez inwestycją  w kontraście z obecnym wyglądem. Inwestycja rozpoczęła się w 2015 od złożenia wniosku o dofinansowanie,  poprzez jego przyznanie  przez Urząd Marszałkowski , aż po prace budowlane  rozpoczęte w sierpniu,zakończane  w listopadzie  2017 roku. Wójt na ręce Pani Urszuli Nowogórskiej złożył podziękowania za finansowe wsparcie inwestycji przez Urząd Marszałkowski  (całkowity koszt inwestycji 877 309,52 zł, wkład Urzędu to 432 038,44 zł).  Wójt podziękował wykonawcy Panu Dariuszowi Sułkowskiemu za fachową i rzetelną pracę, radnym, którzy wspierają działania wójta, inspektorowi nadzoru Pani Janinie Hutek,  bardzo dobrze pracującemu (po reorganizacji w 2015 roku)  zespołowi  działu inwestycyjnego,  kierowanego przez Pana Zbigniewa Kordeczkę, Pani Skarbnik Zofii Dudzie, środowisku  społeczności szkolnej, Radzie Rodziców, poprzedniemu dyrektorowi Panu Markowi Sawickiemu, jak i obecnemu Tomaszowi Zielińskiemu,  konserwatorowi Panu Wojciechowi Kordeczce za pomoc i zaangażowanie się w prace inwestycyjne.

Wójt przedstawił też plany następnych prac związanych ze szkołą, a mianowicie rewitalizacji otoczenia szkoły, dzięki której powstanie  teren sportowo-rekreacyjny dla uczniów, ale też będzie pn  udostępniony  mieszkańcom  gminy Tymbark.  Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został już złożony i czeka na rozpatrzenie.

Głos zabrała Pani Urszula Nowogórska, która złożyła gratulacje  za wykonaną  inwestycję,  na ręce wójta oraz przewodniczącej i całej rady, jak też dyrekcji szkoły. Złożyła też życzenia świąteczne cytując słowa Matki Teresy z Kalkuty, aby święta trwały cały rok, by ludzie byli dla siebie życzliwi i uśmiechnięci. Wyraziła zadowolenie, że Urząd Marszałkowski miał możliwość dołożenia swojej cegiełki do tej inwestycji.

Zebranym życzenia świąteczne złożyła, w imieniu rady i własnym, Pani Przewodnicząca Zofia Jeż.

Przewodnicząca  Rady Rodziców Pani Renata Szewczyk obok podziękowań  życzyła, aby marzenia się spełniły i by teren wokół budynku  szkoły został zagospodarowany.

Uroczystość zakończył dyrektor szkoły Pan Tomasz Zieliński.

IWS

zdjęcia: RM

Zimowy wypad na Łopień

 Kilkunastu Strzelców z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku, tuż przed Świętem Bożego Narodzenia, uczestniczyła w zimowym wyjściu na górę Łopień w Beskidzie Wyspowy.

    Na trasie marszu zrealizowano zagadnienia szkoleniowe z zakresu turystyki, zasad poruszania się w górach w trudnych warunkach zimowych, przygotowania ogniska oraz budowy bazy. Nie zabrakło również szkolenia z zasad bezpieczeństwa i udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

   Zajęcia szkoleniowe przygotowali: plutonowy ZS Przemysław Natonek i drużynowy ZS Kacper Kordeczka. Nad całością grupy czuwał  Dariusz Bielak, przewodnik górski, wiceprezes klubu Forrest Limanowa.

    Piesza wędrówka na szczyt Łopienia zakończyła cykl szkoleniowy w roku 2017 przez jednostkę tymbarskiego Strzelca.

Robert Nowak