Objawienie Pańskie – Trzej Królowie

Dzisiaj w Kościele katolickim obchodzone jest święto Objawienia Pańskiego (popularnie zwane świętem Trzech Króli). Jest to jedno z najstarszych (datowane od III wieku) świąt chrześcijańskich (wschodnie oraz  łacińskie – Kościół był wtedy jednością). Święto pokazuje, iż Nowonarodzony przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi (nawiązuje to tego faktu tegoroczne hasło Orszaków Trzech Króli „Bóg jest dla wszystkich”). 

W tym roku, po raz pierwszy, przeszedł Orszak Trzech Króli w Tymbarku. Został on uformowany obok Biblioteki, następnie przeszedł do kościoła parafialnego, przed którym już czekał ksiądz proboszcz dr Jan Banach. W słowie przywitania ksiądz proboszcz wyraził zadowolenie, że inicjatywa utworzenia orszaku spotkała się z tak dużym odzewem wśród parafian. Fakt, iż tyle osób ma ubrane korony potwierdza, że dzisiejsze święto podkreśla królewskość człowieka.  Po zakończonej Mszy Świętej (która była też dziękczynieniem za Misyjną Kolędę Dzieci – na dzieła misyjne młodzi kolędnicy zebrali ponad 19 tys. zł) Orszak przeszedł na Rynek. Tam odbył się konkurs na najładniejsze stroje. Nagrody wręczali Trzech Królowie. 

Innym zwyczajem związanym z świętem Objawienia Bożego jest poświęceniem kredy, kadzidła i mirry. Jest to pamiątka złożenia Jezusowi darów przez Mędrów.   Wedle tradycji były nimi: złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej, mirra – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz króla (złoto).  

Poświęcaną kredą parafianie na drzwiach wejściowych swoich domów nanoszą napis „C+B+M+AD 2018).   Jak wyjaśniają teolodzy wynika to z trzech wydarzeń  tj.  chrztu  (po łacinie „Baptesimus”), wesela w Kanie Galilejskiej (po łacinie „Matrimonium”) oraz z pokłonu mędrców (co oddano wyrazem „Cogito” – poznaję) – wyjaśnia teolog. 

 Identyczne litery: C, M i B rozpoczynały również inne wyrażenia: „Christus Multorum Benefactor” – łac. „Chrystus wielu (osobom) dobroczyńcą” oraz „Christus Mansionem Benedicat” – łac. „Chrystus mieszkania błogosławi” – dodają teolodzy.  Około  IX wieku wzięto inicjały powracające w tych trzech wyrażeniach i utworzono od nich imiona trzech królów: Casper (Kacper), Melchior i Baltazar.

IWS