Przypominamy o możliwości zgłoszenia się na Przegląd Kolędniczy „Tymbarskie Kolędowanie”

W imieniu organizatorów, czyli Parafii Tymbark oraz Biblioteki Tymbark przypominamy, że można zgłosić swój udział w Przeglądzie Kolędniczym (zmiana nazwy z Festiwalu na Przegląd została wprowadzona w celu uniknięcia pomyłek).

 Kartę zgłoszeń  należy nadesłać droga elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2018 roku na adres:  gbpt@op.pl.  Ewentualne pytania można kierować do: Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark (p. Ewa Skrzekut), tel. 18 3325680 lub do ks. Michała Łukasika, tel. 693 208 543.

Regulamin oraz karta zgłoszeń poniżej:

Zaproszenie do wzięcia udziału w Festiwalu Małemu Jezusowi!

OSP Piekiełko – strażackie kolędowanie na Jasnej Górze

Strażackie kolędowanie na Jasnej Górze ma już swoją tradycję. Po raz 21. kolędowali, wraz z rodzinami, strażacy z Piekiełka i z Mszany Dolnej. W sumie ponad 500 osób (przyjechaliśmy dziesięcioma  autobusami – po 5 na miejscowość –  i jeszcze samochodami prywatnymi). Pomysł pielgrzymowania zrodził się w Piekiełku, z chęci odwiedzenia rodaka o. Jana Pacha ze Słopnic, który wówczas pełnił funkcję podprzeora. Koledzy z Mszany Dolnej uznali, że najlepsze odwiedziny to są z kolędą.
 
W tym szczególnym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oprócz kolędy modliliśmy się za Ojczyznę, i jak zawsze 
– za nasze rodziny, za nasze parafie i kapłanów. 
– za zmarłych strażaków i byłych pielgrzymów.
 
Wraz z nami kolędowali:  Franciszek Dziedzina v-ce przewodniczący Rady Powiatu,  Czesław Kawalec radny powiatowy,  Józef Kowalczyk burmistrz Mszany Dolnej oraz przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Zofia Jeż.
Na zakończenie odbył się koncert kolęd przy żłóbku w wykonaniu orkiestry.
Wszystkim pielgrzymom  w imieniu organizatorów serdecznie dziękuję za ten piękny i radośnie spędzony czas na modlitwie i już dziś zapraszam na przyszły rok. 

Poniżej text z jasełek które graliśmy w latach 80-tych.

          „… oj Maluśki!  czy się nom odrodzi Ojczyzna kochana?

          Dzieciątko się śmieje wiec miejmy nadzieje, że będzie zgoda i odnowa.”

Pamiętaliśmy też o pomocy dla naszych misjonarzy. Zebraliśmy sporą kwotę, którą przeznaczamy na koszty związane z wykończeniem nowego kościoła na Filipinach, jaki powstaje we wspólności ks.Jan Krzyściaka – misjonarza pochodzącego z Podłopienia. Jak przebiegają prace związane z budową kościoła możemy się dowiedzieć  dzięki informacjom przekazywanych przez księdza Jana poprzez portal „tymbark.in” – dodał  druh Andrzej Czernek, wiceprezes OSP Piekiełko.

O sesji Rady Gminy Tymbark, której nie było

Dzisiaj, w UG Tymbark, o godz.16-tej miała odbyć się XXXV Sesja Rady Tymbark, zwołana w trybie nadzwyczajnym przez Wiceprzewodniczącego Rady Daniela Smotra na wniosek Wójta Gminy Pawła Ptaszka. 

Kilka minut po 16 w sali konferencyjnej Urzędu okazało się, że na obrady przyszli: 

 1. Juszczak Piotr,
 2. Kordeczka Bogdan,
 3. Kuc Czesław,
 4. Ligas Andrzej,
 5. Malarz Stanisław,
 6. Molek Dariusz,
 7. Wiśniowski Krzysztof.

Na sesję nie przybyli:

 1. Zofia Jeż – Przewodniczący Rady Gminy Tymbark,
 2. Daniel Smoter – I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tymbark, (który podpisał się pod zwołaniem Sesji)
 3. Danuta Dawiec – II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tymbark,
 4. Czernek Stanisław,
 5. Leśniak Ryszard,
 6. Oleksy Jarosław,
 7. Papież Zbigniew,
 8. Zimirski Marian.

W związku z faktem, iż  liczba radnych niezbędna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał w tymbarskiej gminie to ośmiu radnych, a ponadto nie było całego prezydium Rady to XXXV Sesja Rady Gminy Tymbarku  nie odbyła się.

Za to na posiedzenie sesji przybyli mieszkańcy Gminy Tymbark zainteresowani rozstrzygnięciami, jakie miały być dzisiaj na sesji przyjęte. 

Tematy, jakie były planowane w porządku obrad:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark – 2018 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Limanowskiego
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1617K Piekiełko-Tymbark (…) – budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi (…) i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu.

Zmiany w budżecie , jakie zawnioskował Wójt miały na celu rozpoczęcie inwestycji wodociągowej na Zamieściu i połączenie z tymbarską częścią sieci   wraz z modernizacja stacji  uzdatniania wody, budowa parkingu obok  kościoła w Podłopieniu, zabezpieczenie pieniędzy na projekt chodnika przy drodze krajowej od Tymbarku w stronę Podłopienia.

W uzasadnieniu zmian w budżecie, jakie Wójt przedłożył radnym, można było przeczytać:

„Proponuję zwiększenie środków na realizacje zadań

 1. „ Budowa wodociągu w Zamieściu” o kwotę 100.000,- zł.

Na realizacje tego zadania został ogłoszony przetarg na który zostały złożone trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Transwiertel Sp. z o.o. Świdnik na kwotę 946.076,23 zł. Zabezpieczone środki w budżecie gminy nie pozwalają na wyłonienie wykonawcy  i realizację inwestycji, konieczne jest więc zwiększenie środków na realizację tego zadania      o kwotę 100.000,- zł.  

 1. „Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników filtracyjnych i chloratora” o kwotę 125 000,- zł,

Najkorzystniejszą ofertę po ogłoszonym przetargu złożyła firma „Transwiertel Sp. z o.o. Świdnik w kwocie 435.151,34 zł, jednak zabezpieczone środki w budżecie gminy nie pozwalają na realizacje tej inwestycji. Konieczne jest więc zwiększenie środków na realizację tego zadania o kwotę 125.000,- zł.

Jednocześnie wnioskuję o zmianę nazwy zadania „Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników filtracyjnych i chloratora” na zadanie pn. „ Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Podłopień.” Konieczność zmiany nazwy zadania podyktowana jest dostosowaniem jej do ogłoszonego zakresu robót w przetargu tj. modernizacją urządzeń filtrujących (technologicznych) jak również przebudową budynku stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych.

3.„Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Tymbark oraz Podłopień – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” o kwotę 30.000,- zł.

Na zadanie to została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na kwotę 88.000,-zł. Zabezpieczona kwota w budżecie nie pozwala na realizacje przedmiotowego zadania, konieczne jest więc zwiększenie środków na realizacje tego zadania o kwotę 30.000,- zł.

 1. Wnioskuję o wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej 1616K w miejscowości Podłopień” o wartości 30.000,- zł.

Realizacja tego zadania nie była możliwa w roku 2017, ze względu na konieczność zwiększenia zakresu inwestycji na wniosek mieszkańców, którego inwestycja bezpośrednio dotyczy. Ze względu na istotny charakter przedmiotowej inwestycji proszę o zabezpieczenie środków na ten cel.

Proponowane w pkt 1 – 4 zmiany w budżecie sfinansowane będą poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „ Przygotowanie dokumentacji i modernizacja wodociągu przy ul. Armii Krajowej (od Biedronki do GS Tymbark)” o kwotę 120.000,- zł . Na tym etapie zasadnym jest przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, który określi jaką kwotę należy zabezpieczyć w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji. Dodatkowo wnioskuje się o zmniejszenie (tymczasowe) środków na realizacje zadania pn. „Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii” w kwocie 165.000,-zł

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania kosztów do planowanych inwestycji zarówno w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2018 jak również w dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.”

Wszystkie te tematy były przedmiotem burzliwej dyskusji na sesji budżetowej, jednakże wszyscy nieobecni dzisiaj radni (prócz Zbigniewa Papieża, którego nie było na sesji budżetowej) nie zgodzili się z argumentami, jakie wówczas przedstawiał Wójt. Radni zmniejszyli wówczas zaplanowane kwoty, w wyniku czego blokowane są inwestycje tak ważne i oczekiwane przez mieszkańców Gminy.

Po stwierdzeniu braku wymaganej ilości radnych Wójt Gminy Paweł Ptaszek wyraził swoją opinię o zaistniałej sytuacji.

Wypowiedź Wójta poniżej:

Poza siedmioma radnymi  oraz  pracownikami Urzędu na sesję przybyli  mieszkańcy i goście. Ich lista była dwukrotnie dłuższa niż lista radnych.  

IWS