Zebrania sprawozdawcze: OSP Piekiełko oraz OSP Zawadka

           4 lutego,  w Szkole Podstawowej w Piekiełku, a następnie w Szkole Podstawowej w Zawadce, odbyły się kolejne, coroczne, walne zebrania sprawozdawcze  jednostek OSP Piekiełko  i odpowiednio OSP Zawadka.

  Prezesi OSP:  w Piekiełku druh Józef Klimek i OSP Zawadka druh Marian Klimek  serdecznie powitali  wszystkich gości  oraz strażaków. W zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy Paweł Ptaszek, przewodnicząca Rady Gminy Zofia Jeż, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP druh Grzegorz Janczy, komendant powiatowy PSP w Limanowej  bryg. Janusz Kurzeja, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. Tomasz Pawlik, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP druh Stanisław Przybylski, komendant gminny strażaków druh Zbigniew Kaptur.
         W trakcie zebrań  dokonano oceny realizacji zadań w roku 2017 oraz przyjęto plany pracy na rok bieżący. Druhowie udzielili absolutorium zarządom jednostek OSP w Piekiełku i Zawadce.

 Robert Nowak

OSP Piekiełko

OSP Zawadka