Powstanie teren sportowo-rekreacyjny wokół Szkoły Podstawowej w Tymbarku

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie zewnętrzne na realizację inwestycji pn. Przebudowę boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w TymbarkuW ramach zadania zaplanowano przebudowę obiektów sportowych, w tym boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz boiska do koszykówki, budowę obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, bieżni do biegu na 60 m, bieżni do skoku w dal oraz utwardzenie terenu i zagospodarowanie terenów zielenią.

Przewiduje się również utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku szkoły, które obejmuje przebudowę placu utwardzonego (wyznaczenie jezdni oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę chodnika, odwodnienie części terenu, ukształtowanie terenu i zieleni, budowę murku żelbetowego wraz z montażem poręczy z pochwytem dla niepełnosprawnych.

Plan przebudowy  znajduje się tutaj:  PLAN PRZEBUDOWY

Wartość projektu to blisko 1 060 tys. zł, przy czym kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych wynosi blisko 800 tys.zl. Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec grudnia 2018 r.

Informacja: UG Tymbark

zdjęcia: IWS

Święto Miłosierdzia Bożego w Parafii Podłopień

W dzisiejsze Święto Miłosierdzia Bożego w Parafii Podłopień, w dzień odpustu parafialnego, Mszy Św., koncelebrowanej, przewodniczył ks.Kanonik Franciszek Malarz. W koncelebrze byli  ksiądz proboszcz Wiesław Orwat  oraz głoszący kazania, na wszystkich mszach świętych tej  odpustowej niedzieli,  ksiądz infułat dr Zdzisław Sadko z Tarnowa. Wszyscy trzej księża w tym roku przeżywają jubileusze święceń kapłańskich. I tak ks.Fr.Malarz – 60 lat posługi kapłańskiej, ks.Wiesław Orwat – 30 lat, zaś ks.Zdzisław Sadko – 40-lecie.

Ks. Zdzisław Sadko w okolicznościowym kazaniu przede wszystkim przedstawił nieprawdopodobną, oceniając ją w sposób ludzki, historię ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego. Jak do tego zadania Bóg wybrał nikomu nieznaną, słabego zdrowia, siostrę Faustynę.  Duży opór duchowieństwa, niedowierzanie,  zakaz szerzenia kultu w kościele . Przychodzi jednakże  1993 rok, wówczas to s.Faustyna zostaje przez papieża Jana Pawła II  beatyfikowana,  a dwa lata później zostaje wydane zezwolenie na celebrowanie Święta Miłosierdzia w całej Polsce. W 2000 r., Jan Paweł II, podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, zgodnie z treścią jej prywatnych objawień, ustanowia  drugą Niedzielę Wielkanocną (Białą) Świętem Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.  Czyli wszystko to działa się bez mała na naszych oczach, w niedalekiej przeszłości.  Ze Świętem Miłosierdzia nierozerwanie związany jest sakrament pojednania i pokuty. Jaka jest jego rola w naszym życiu? Czy jest tak, i tu ksiądz Sadko zacytował słowa nieżyjącego już kardynała Joachima Meisnera.   Jak ojciec  przygotowywał się do tego sakramentu to w całym domu musiała być cisza, nikt nie mógł przeszkadzać, a znajomi wiedzieli kiedy ojciec  będzie na mszy św. przystępował do Komunii Świętej , gdyż wtedy szedł do kościoła, i wracał, w kapeluszu, dla pokazania szacunku (cytat z pamięci). 

 Po zakończonej mszy św ksiądz Kanonik podziękował zgromadzonym za  życzenia, a następnie poświęcił nowo zakupiony relikwiarz, dla relikwii św.Faustyny. Następnie odbyła się Procesja Eucharystyczna wokół kościoła.

Całą uroczystość uświetnił śpiew Chóru Parafialnego Parafii Podłopień, kierowanego przez organistę Lucjana Bożka oraz Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” pod batutą Andrzeja Głowy.

podziękowania złożone przez ks.kanonika Franciszka Malarza

tekst, zdjęcia: IWS

Parafianie dziękują Ks.Kanonikowi Franciszkowi Malarzowi za 60 lat posługi kapłańskiej

Dzisiaj Parafia Podłopień przeżywała swoje święto. Przede wszystkim  było to Święto Miłosierdzia Bożego. Jest to też dzień odpustu parafialnego, gdyż pod takim wezwaniem jest kościół parafialny w podłopieniu. Jednakże był  to też dzień szczególny, w którym parafialne Parafii Podłopień złożyli podziękowania Księdzu Kanonikowi Franciszkowi Malarzowi za 60 lat posługi kapłańskiej. 

Następujące słowa podziękowania, oraz kwiaty,  złożyli przedstawiciele parafii: 

„Powołanie kapłańskie jest wiekuistą tajemnicą, bo nie można przestać być Kapłanem” – powiedział Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński.

Złączeni tą wiekuistą tajemnicą zgromadziliśmy się dzisiaj przy tym ołtarzu, by podziękować Bogu za dar Twojego życia i powołania kapłańskiego. Dzięki solidnemu wychowaniu przez rodziców, wyniesionym z domu wartościom, oraz ciężkiej pracy – jesteś dzisiaj żywym symbolem miłości i odwagi.

Dzień, w którym Ksiądz Kanonik przeżywa 60-lecie  swojej posługi, jest powodem do wielkiej radości. Radości samego Jubilata, ale również nas wszystkich, którzy moglibyśmy w tym czasie ubogacić się kapłańską mądrością, życzliwością i gorliwą posługą apostolską.

W dniu Jubileuszu w sposób szczegóły pragniemy modlić się o:

-łaskę zdrowia i potrzebnych sił do pełnienia nadal woli Ojca,

-by Chrystus, Wieczny Kapłan, błogosławił wysiłkom, jakie Ksiądz Kanonik podejmuje dla Boga i zbawienia człowieka,

-by Matka Najświętsza otaczała Cię swoją macierzyńską miłością.

Księże Franciszku, jako wyraz naszej wdzięczności przyjmij proszę ten kosz kwiatów. 

Ma on pewną symbolikę. 

Kształt serca – to nasza życzliwość względem Ciebie.

Kolorowe kwiaty – to dusze, z którymi miałeś i masz na co dzień do czynienia,

Białe róże, to dusze – nasz dusze, które z Twoją stają się coraz „bielsze”,

Ten piękny kwiat pośrodku, to Księże Franciszku dar Twojego powołania, to dar Twojego Kapłaństwa.

Jak widzisz, jest on piękny, wyjątkowy, on żyje bielą tych otaczających go kwiatów, tych czystych, za Twoją sprawą, Dusz.

Tak Księże Franciszku postrzegamy Twoje kapłaństwo.

Dziękujemy za to, że jesteś ciepłym i skromnym człowiekiem, który w obfitości swych zasług nadal pozostaje jednym z nas.

Dziękujemy Ci za to, że przez te wszystkie lata zachowałeś godność swojego stanu.

Księże Franciszku, dobrze, że z nami jesteś!

Szczęść Boże!

zdjęcia: IWS

 

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ – pierwsze spotkanie Parafilnych Zespołów Synodalnych

„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu”. (KPK 460)

Dzisiaj w Jodłowniku odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych z tymbarskiego dekanatu. Członkowie parafialnych zespołów mieli możliwość wysłuchania wykładu przedstawiającego historię Synodu, jego cele, organizacja pracy zespołów. A jakie zadania stoją przez członkami parafialnych zespołów?  Są to:

-modlitwa,

-przekazywanie informacji dotyczącej synodu w swoim środowisku, 

-refleksja, dyskusja, z punktu doświadczeń parafii,  nad zagadnieniami wskazanymi na każdym etapie prac Synodu w trzech etapach:

  • diagnoza sytuacji, jak jest w naszej parafii,
  • jak powinno być, w ujęciu teologicznym czyli odczytać co Pan Bóg oczekuje (a nie wymyślać własnego kościoła) 
  • co możemy zrobić, w takich warunkach, jakie są w parafii, aby dążyć do tych celów. 

-formułowanie postulatów, wniosków,

-własna formacja.

Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu, w planowanym na 3 letnim cyklu, w roku pierwszym tematem będzie  rodzina, rok drugi: parafia, co robić aby lepiej funkcjonowała, zaś  trzeci: nowa ewangelizacja.

Tymbarski Parafialny Zespół Synodalny został powołany przez księdza proboszcza Jana Banacha wg zasad określonych w Zarządzeniu przez Księdza Biskupa Andrzeja Jeża, tj.

„W pracach parafialnego zespołu synodalnego uczestniczą jako jego członkowie: a) wikariusze parafialni oraz inni kapłani rezydujący w parafii; b) przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia  apostolskiego, którzy uczestniczą w cum animarum na terenie parafii; c) nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej; d) katecheci; e) członkowie parafialnej rady duszpasterskiej; f) przedstawiciel zrzeszeń eklezjalnych (stowarzyszeń, ruchów) działających w parafii; g) reprezentanci innych osób i instytucji działających na terenie parafii”

Skład osobowy Parafialnego Zespołu Synodalnego w Parafii Tymbark przedstawia się następująco:

ks. Banach Jan – przewodniczący PZS,  ks. prałat Józef Leśniak, ks. prałat Edward Nylec, ks. Witold Warzecha – sekretarz Parafialnego Zespołu Synodalnego, ks. Michał Łukasik, ks.Stanisław Kaczka, s.Izabela CSFN,  s.Regina Zarystianka CSFN, Jan  Plata, Szymon Ból, Zofia Bulanda, Antoni Filipiak, Marta Gajewska, Jarosław Kaim, Władysław Kapturkiewicz, Iwona Poręba, Roman Smaga, Małgorzata Śmiałek, Artur Trojanowski, Józef Wańczyk, Elżbieta Zimirska, Józef  Zoń,  Maria Janczura,  Beata Szarłowicz, Bogusław Sowa, Andrzej Kęska, Katarzyna Smaga, Emila Puchała, Aleksandra Trojanowska, Alicja Kaptur, Piotr Młynarczyk.

IWS

 

Święto Miłosierdzia Bożego – odpust parafialny w Parafii Podłopień

Jutro, w Święto Miłosierdzia Bożego, swoje święto obchodzi Parafia Podłopień, która jest właśnie pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.  

Msze św. w dniu odpustu będą o godz. 7.00; 9.00 11.00 i 15.00. Suma o godz. 11.00.  

Podczas Opustu parafialnego na sumie o godz. 11.00 Parafia będzie dziękować Bogu za posługę kapłańską ks. Franciszka Malarza, który pochodzi z Zawadki, a który w tym roku przeżywa jubileusz 60-lecia kapłaństwa.

ks.kanonik Franciszek Malarz, kościół w Podłopieniu, lipiec 2017.

na zdjęciu : kościół parafialny w Podłopieniu, w Niedzielę Palmową, 2018,

zdjęcia: IWS