Gmina Tymbark ogłosiła przetargi na wykonie dróg

Gmina Tymbark ogłosiła dwa przetargi:

  • pierwszy na remont drogi gminnej „Sołtystwo” w Zamieściu (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej).
  • drugi obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących inwestycji:
    • modernizacji nawierzchni odcinka drogi „Targowa” w Tymbarku,
    • modernizacji drogi „Szewczykówka” w Podłopieniu,
    • modernizacji dróg przy ul. Kościelnej w Tymbarku,
    • modernizacji drogi „Do Zęzowa” w Piekiełku.

Planowany termin realizacji powyższych zadań ustalony jest do końca września 2018 r. 

Informacja i zdjęcia: UG Tymbark

Obecny stan dróg.