Ćwiczono SWA (System Wykrywania i Alarmowania)

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku w dniu 27 czerwca bm, drużyna wykrywania i alarmowania obrony cywilnej gminy Tymbark  uczestniczyła w treningu powiatowym  SWA. Celem treningu było doskonalenie umiejętności w zakresie wykrywania i rozpoznawania zagrożeń przez drużynę wykrywania i alarmowania, sposobów pozyskiwania, przetwarzania i analizowania informacji o zagrożeniach, oceny sytuacji oraz prognozowania jej rozwoju , umiejętności wypracowania wniosków i procedur postępowania do decyzji Szefa Obrony Cywilnej Gminy, opracowania informacji i meldunków dla POADA w Limanowej.     Informacje o zdarzeniach kryzysowych w formie meldunków drużyna przekazywała do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Limanowej.

W trakcie treningu obsadę DWA przeszkolono również z zakresu systemu meldunkowego UTM, pracy na mapach, środków ochrony dróg oddechowych i ochrony skóry (maski p.gaz, odzież ochronna). Zajęcia przeprowadził: instruktor obrony cywilnej gminy Tymbark  Robert Nowak .

Robert Nowak

zdjęcia: Tadeusz Rybka 

Gmina Tymbark sportem stoi!

Gmina Tymbark w X Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2018 zajęła trzecie miejsce w województwie małopolskim a czwarte w klasyfikacji krajowej  w grupie od 5 do 7.5 tyś. mieszkańców.

   Na sukces gminy w Sportowym Turnieju Miast i Gmin zapracowała liczna grupa nauczycieli, działaczy Uczniowskich Klubów Sportowych, animatorów sportu oraz organizacji pozarządowych. W akcję aktywnie włączyły się również wszystkie  placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) organizując liczne zawody sportowe, turnieje, zabawy i wycieczki dla wszystkich grup wiekowych. Koordynatorem gminnym turnieju była Pani Barbara Janczy ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku.

   Wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu naszej gminy w rywalizacji sportowej ogólnopolskiego turnieju, składam serdeczne podziękowanie – mówi Paweł Ptaszek, wójt gminy Tymbark.

Robert Nowak

zdjęcia: UG Tymbark