Niepodległość krwią i blizną zdobyta

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918r. po 123 latach niewoli było zbiorowym wysiłkiem wielkiej rzeszy Polaków i dziełem wybitnych przywódców.  Każde miasto, miasteczko, każda gmina i niemal każda wieś ma swoich bohaterów. Wielu z nich, po wybuchu II wojny światowej, znalazło się na niemieckich i sowieckich listach proskrypcyjnych, a potem  byli mordowani. Inni  w latach komunizmu zostali zepchnięci w niebyt . Trzeba przywrócić pamięć o nich, o ich życiu i poświęceniu, aby w ten sposób stworzyć międzypokoleniowy łańcuch polskiej pamięci.

Niechby naszym żywym wspomnieniem o Nich, na 100 lecie odzyskania niepodległości była  tablica z imionami i nazwiskami tych, którzy z naszej gminy zginęli w czasie obydwu  wojen światowych, w wojnie bolszewickiej i w czasach okupacji sowieckiej. To będzie zadanie dla nas Tymbarczan i dla przyszłego samorządu. Jesteśmy Im to winni jako społeczność gminy, bo jeśli my nie utrwalimy pamięci o Nich to nikt tego za nas nie zrobi. Ich ofiara życia stanie się mglistym nieokreślonym wspomnieniem, które wiatr historii rozwieje, tak jak pamięć o wielu  powstańcach w XIX wieku, czy innych uczestnikach bohaterskiej obrony Ojczyzny.

Wiele osób wymienionych na tej liście nie pochodziło z Tymbarku, Piekiełka, Podłopienia, Zawadki czy Zamieścia. Losy wojenne rzuciły ich do nas. Tu działali  i tu oddali swoje życie. 

Ofiary wojny – uczestnicy walk frontowych, partyzanci, konspiratorzy, organizatorzy tajnego nauczania, ofiary rzezi na Wołyniu, żyjąca wśród nas diaspora żydowska zgładzona na Przylaskach i w innych miejscach oraz przypadkowe ofiary zamordowane w niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich gułagach i katowniach UB – to ludzie, którym winniśmy wdzięczność, pamięć i cześć.

Żywię nadzieję, że poniższa lista stanie się przyczynkiem do uzupełnienia wielu nieznanych faktów z naszej lokalnej historii splatającej się z dziejami Narodu i Ojczyzny.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli mi odtworzyć niniejszy wykaz. Szczególnie dziękuję pani Marii Kuc i panu Stanisławowi Wcisło – bez ich pomocy, bezcennych rad, uzupełnień i uwag, niniejszy spis nie miał by tej postaci.

 1. Atłas Stefan z Tymbarku – lat 13, ur. 27 VII 1927 r. Zginął na Gruszowcu  24 X 1940 r.
 2. Bednarczyk Józef, kapitan – ps. „Bartłomiej” : „Bystry” – zginął na polu walki.
 3. Biedroński Stanisław z Zamieścia lat 50 , magazynier rafinerii w Sowlinach ur. w parafii Mikluszowiec pod Bochnią. Zmarł 11 IX 1943 r. od ran postrzałowych brzucha.
 4. Biedroński Wilhelm – zginął na polu walki w 1915 r. pod Toporowcami  – Bezarabia.
 5. Bieździadecki Jan, szer.  policjant w Tymbarku – zginął na polu walki w 1939r.
 6. Brosz Elżbieta, nauczycielka, uczestniczka tajnego nauczania, ps. „Orlątko”– zamordowana w Auschwitz.
 7. Bubula Józef – lat 20 – zginął na Węgrzech, podczas I wojny światowej
 8. Bubula Sebastian, szer.– zginął na polu walki w 1939 r.
 9. Bubula Wojciech, szer. – zginął na polu walki w 1939 r.
 10. Bulik Jan, szer.  policjant w Tymbarku– zginął na polu walki w 1939 r.
 11. Chlipała Jan z Zamieścia lat 42– zastrzelony  przez wkraczających Niemców 5 IX 1939 r. przy szosie w Tymbarku. Powodem egzekucji było zatarasowanie drogi ściętym drzewem.
 12. Chlipała Józef z Zamieścia lat 43– zastrzelony  przez wkraczających Niemców 5 IX 1939 r. przy szosie w Tymbarku.
 13. Czeczótka Józef, szer.  – zginął na polu walki w 1939 r.
 14. Czernek Antoni, zam Jasna 147 – zginął podczas I wojny światowej.
 15. Czyrnek Wojciech, szer. ur. W 1911 r. zam. Jasna 147 – zginął na polu walki w 1939 r. pod Lwowem w miejscowości Rzęsna Polska,
 16. Czyż Władysław z Wielunia, podporucznik  – ps. „Pokutnik” partyzant z oddziału egzekutywy „Zagoszcz”. Zginął w Szczyrzycu,
 17. Dębski Maciej zam. Piekiełko 75 – zginął na froncie włoskim w czasie I wojny światowej,
 18. Duchnik Józef zam. Piekiełko74, brał udział w wojnie bolszewickiej, zginął w nieznanych okolicznościach w Alpach.
 19. Duchnik Władysław ps. „Duchniewski”, nauczyciel Gimnazjum  – zamordowany 11 X 1943 r. w Auschwitz
 20. Fromm Grzegorz z Tymbarku, ur. 14 I 1903 r  – zginął 14 I 1945 r.
 21. Giza Józef, zam. Piekiełko 49, zginął w czasie I wojny światowej – osierocił 2. Dzieci. Założył w Piekiełku dwuletnią szkołę pisania i czytania.
 22. Goryczka Stanisław ze Słopnic lat 20 – zastrzelony  przez wkraczających Niemców 5 IX 1939 r. przy szosie w Tymbarku, pogrzebany na cmentarzu w Słopnicach.
 23. Górka Szczepan z Podłopienia, szer. – zginął na polu walki w 1939 r.,
 24. Homa Jan, major, z Podłopienia  – zginął na polu walki IX 1939r. (wujek kpt. Paulone),
 25. Jarosz Stanisław lat36, st. sierżant, partyzant, , ps. „Strażnik” – zginął na Zęzowie podczas patrolu. Pochowany w Nowym  Rybiu.
 26. Kaletka Franciszek, podporucznik – ps „Jodła”,
 27. Kapturkiewicz Józef zam Piekiełko 5  – zginął w bitwie pod Radziejowem w 1915 r.,
 28. Kęska Roman, starszy sierżant  ps. „Ryszard”, prac. Owocarni – zamordowany w Auschwitz,
 29. Klimczyk Stefan, porucznik – zginął na polu walki w 1939 r.,
 30. Krzyściak Alfons – lat 11 zginął w czasie wojny od wybuchu granatu.
 31. Ks. Kuc Edward – zaginął na Zęzowie w czerwcu 1944r po pogrzebie brata Władysława zastrzelonego przypadkowo przez partyzantów grupy „Zagoszcz”– ciała Edwarda do tej pory nie odnaleziono,
 32. Kuc Stanisław ps. Błyskawica” –  nr obozowy w Auschwitz 102916, nr obozowy w Buchenwaldzie 900082 zmarł 22 IV 1945r. Pochowany w Bawarii,
 33. Kuc Stefan dr medycyny – więzień Auschwitz, Mauthausen, Neuengamme, Drutte koło Brunszwiku, Brgen-Belsen. Zmarł 13 XII 1946r. pochowany w Wunstorf- Luthe koło Hanoweru,
 34. Kuc Władysław, wójt tymbarski  – zastrzelony przypadkowo przez partyzantów z grupy „Zagoszcz” podczas zamachu na komendanta tymbarskiej żandarmerii Mullera,
 35. Kulig Michał lat 21 zginął VI 1918 r. w Maderówce koło Jasła. Mieszkał w Tymbarku pod nr 120.
 36. Kurneta Stanisław, ps. „Motyl” – zamordowany.
 37. Mirecki Stanisław vel. Stolarczyk, pułkownik,  ps „Pociej”; „Wit” – Inspektor „Niwy” aresztowany na Kisielówce 27VIII 1944 rok. Ranny w czasie próby ucieczki, po kilku dniach pobytu w areszcie na gestapo w Nowym Sączu zmarł.
 38. Miśkowiec Jan, porucznik– zginął na polu walki w 1939 r.,
 39. Miśkowiec Stefan, sierżant– zginął na polu walki w 1939 r.,
 40. Miśkowiec Wojciech ur. 23 II 1880 r. –  jako zakładnik rozstrzelany 17 VII 1944 w Słopnicach,
 41. Myszkowska Amelia lat 22 – ofiara komunizmu – córka Jerzego Myszkowskiego. Wypędzona z domu  16 III 1945 r. , okoliczności śmierci nie są do końca wyjaśnione,
 42. Myszkowska Julia lat 47 – ofiara komunizmu – żona Jerzego Myszkowskiego. Wypędzona z domu  16 III 1945 r., j.w. okoliczności śmierci nie są do końca wyjaśnione,
 43. Myszkowska Maria – ofiara komunizmu – żona Stefana Myszkowskiego. Wypędzona z domu  16 III 1945 r. okoliczności śmierci nie są do końca wyjaśnione,
 44. Myszkowski Jerzy oficer WP  – zamordowany w Katyniu,
 45. Myszkowski Ludwik aresztowany za organizowanie struktur wojskowych w pow. limanowskim  – zamordowany w Auschwitz,
 46. Nakoneczny Michał z Przemyśla. W czasie okupacji zatrzymał się w Tymbarku, gdzie współpracował z tutejszym podziemiem. Aresztowany w warsztatach naprawczych PKP w Nowym Sączu gdzie pracował. Po torturach na gestapo w N. Sączu przewieziony do Tymbarku i zastrzelony 25 X 1941 w olszynach nad rzeką nieopodal kapliczki „Na górach”.
 47. Niesiołowski Adam porucznik, inżynier ps. „Bawina” – rozstrzelany w Rdziestowie  27 IV 1944 r.
 48. Niezabitowski Tadeusz ze Słopnic lat 30– zastrzelony  przez wkraczających Niemców 5 IX 1939 r. przy szosie w Tymbarku, pogrzebany na cmentarzu w Słopnicach.
 49. Nowacki Józef – ps. „Bystry” – zamordowany.
 50. Ociepka Andrzej z Piekiełka, kowal  – zginął na wojnie bolszewickiej w 1920roku. Osierocił 4.dzieci.
 51. Palacz Jan z Zamieścia – zastrzelony na łące przez wkraczających Niemców 5 IX 1939 r.
 52. Palka Jan, jako zakładnik rozstrzelany w Słopnicach 17 VII 1944 r.
 53. Paradecka Helena ps. „Łączniczka” – łączniczka Inspektoratu „Niwa” Poległa na polu walki.
 54. Paszkiewicz Jadwiga – ofiara komunizmu – teściowa Jerzego Myszkowskiego, wypędzona z domu 16 III 1945 r.  okoliczności śmierci nie są do końca wyjaśnione,
 55. Paulone Tadeusz, kapitan – zamordowany 11 X 1943 w Auschwitz. Organizator struktur wojskowych na terenie obozu.
 56. Pieguszewska Zuzanna, żona tutejszego aptekarza – zmarła w czasie transportu do Auschwitz,
 57. Piekos Zbigniew, kapral podchorąży , ps. „Śmiały” – zginął na polu walki,
 58. Puto Jan, szer. – zginął na polu walki w 1939 r.
 59. Rytt Maksymilian – kierowca – zginął na Gruszowcu 14 XII 1944r.pomyłkowo zastrzelony przez radzieckich partyzantów w czasie jazdy samochodem,
 60. Sędzik Jan  lat12 z Zamieścia – zginął 25III 1945r. od wybuchu miny – zam.  Zamieście nr 134.
 61. Sobczak Stanisław z Tymbarku ur 1905r. – jako zakładnik rozstrzelany 17 VII 1944 w Słopnicach,
 62. Sobczak Stanisław z Zamieścia ur 1908r. – jako zakładnik rozstrzelany 17 VII 1944 w Słopnicach,
 63. Sobczyk Jan mgr, podporucznik, główny księgowy w „Owocarni”; ps. „Sokal”- zginął w Auschwitz,
 64. Stanisz Franciszek – ur. 5 I 1902 w Podłopieniu, gajowy  – rozstrzelany w Rdziestowie  3 V 1944 r. za posiadanie broni i współpracę z partyzantami. Mieszkał w Podłopieniu  nr 194,
 65. Steczowicz Józef (starszy) – zmarł w 1919 roku  na skutek ran otrzymanych na froncie ukraińskim,
 66. Steczowicz Józef, kolejarz, ur.3 III 1891? – zamordowany w Auschwitz 27 XI 1941r. Nr obozowy 17210 . W obozie przebywał od 9 VI 1941roku do śmierci,
 67. Steczowicz Michał, marynarz, mat – zginął w 1939 w walkach na Oksywiu,
 68. Szczepaniak Józef zmarł od rany postrzałowej 10 IX 1940r. Mieszkał w Tymbarku pod nr 138,
 69. Szewczyk Ludwik z Podłopienia – zginął na polu walki pod Lwowem IX 1939 r.
 70. Szwabe Jadwiga, ps. „Matka”, aresztowana w czasie obławy na płk Stanisława Mireckiego i zesłana do obozu w Ravensbruck   – zamordowana w czasie ewakuacji obozu w okolicy miejscowości Litomierzyce na terenie Czechosłowacji.
 71. Szyćko Wacław, major, ps. „Wiktor” , organizator ZWZ na terenie limanowszczyzny. Zamordowany w Auschwitz.
 72. Szymański Adolf, pułkownik inż. – prac. „Owocarni” – zamordowany  w Auschwitz
 73. Tajduś Antoni ur. 1882 r – zginął 12 VI 1916 r.
 74. Tajduś Irena – zginęła 14 V 1940r od rany postrzałowej brzucha w wieku 3 lat.  Mieszkała w Tymbarku pod nr 8.,
 75. Tomasik Jan  – ps „Sokół” zamęczony,
 76. Wacławski Stanisław, kapitan  – ps. „Daman” ; „Krzysztof” szef wywiadu Inspektoratu „Niwa” – zginął na polu walki,
 77. Wątroba Jan – zmarł w 1920 na skutek odniesionych ran. Pochowany w Nowym Targu,
 78. Zapała Jan mgr, ps.”Osa” z Podłopienia, ur. 5 IX 1910, nauczyciel gimnazjalny – rozstrzelany w Rdziestowie 3 V 1944 r.
 79. Zapała Józef, kapral – ps.. „Byk”, zginął 8X 1944r. podczas patrolu na Zęzowie. Pochowany na cmentarzu w Nowym Rybiu,
 80. Zborowski Józef  – powieszony przez Niemców w sierpniu 1944r. gdy wracał z prac polowych. Było to po akcji partyzanckiej na Łopieniu w której zginęło dwóch żandarmów,
 81. Żydzi tymbarscy – w 1939r. mieszkało w gminie Tymbark (bez Słopnic) około 70osób narodowości  żydowskiej. Zostali wymordowani przez Niemców. Dwie osoby ocalały i przeżyły II wojnę światową.

Przytaczam wykaz  rodzin żydowskich mieszkających w naszej gminie w 1939 r., jaki udało mi się cząstkowo ustalić.

 1. Beck Henryk (2 osoby) – kupiec – towary mieszane. Mieszkał w rynku obok dzisiejszego Urzędu Gminy. Pod Beckiem mieścił się areszt w miejscu dzisiejszego sklepu obok kościoła.
 2. Beldegrun Jgnacy (3 osoby) – zawód ?
 3. Berhang Herman (1 osoba) – karczmarz.
 4. Faber Herman (3osoby) – kupiec – towary mieszane.
 5. Feid Rozalia ( 1osoba) ,zam. w Kisielówce – krawcowa.
 6. Fischgrund Eliasz (4osoby)  – karczmarz.
 7. Flach imię? (3osoby) – zawód ?
 8. Goldfinger imię ? (2 osoby) – zawód ?
 9. Gotz Abram (3 osoby) – handel mąką.
 10. Gotz Ank (osób?) – handel mąką i otrębami.
 11. Gotz Jakub (osób?) – handel mąką i otrębami.
 12. Haskel imię? (osób?) – handel mięsem.
 13. Horn Rozalia (2 osoby) – handel mięsem.
 14. Kern Mosiek (5 osób) – krawiectwo.
 15. Langerfeld Jankiel + 3osoby – zawód?. Mieszkał w Rynku.
 16.  Lewkowicz imię? (?osób) – handel nawozami.
 17. Lipschutz  imię? (5 osób) – zawód?
 18. Mendel imię? (osób?) – wyrób swetrów , handel towarami różnymi. Mieszkał przy skrzyżowaniu drogi Tymbark – Dobra kier. Podłopień po prawej stronie przed mostem na Podłopień.
 19.  Nazwisko? Hermina (2 osoby) – krawcowa.
 20. Nazwisko? Paweł (osób?) – handel art. spożywczymi.
 21. Rozenberg Josef (osób?) – prowadził sklep żelazny w rynku obok gimnazjum.
 22. Ruhla Josek (2 osoby) – zawód?
 23. Schnitzer Roman  2osoby) – zawód?
 24. Schreiber Chesiek (5 osób) – zawód?
 25. Schruber imię? (osób?) – handel drewnem, posiadał tartak w kierunku Zaolzia.
 26. Steiner M (2 osoby) – karczmarz w Piekiełku.
 27. Stern imię? (osoby?) – handel skórami.
 28. Stern imię? (osoby?) – prowadził skład maszyn rolniczych.
 29. Still Josef (4 osoby) – handel towarami mieszanymi.
 30. Strom M (4osoby) – prowadziła sklep bławatny (tkaniny) w rynku.
 31. Templer imię? (4 osoby) – handel towarami mieszanymi.
 32. Waserlauf imię? (osób?) – prowadził zakład kuśnierski w Zamieściu na skrzyżowaniu drogi do Słopnic.
 33. Windstroch imię? (2osoby) – zawód?
 34. Zolman W  (osób?) – karczmarz. Posiadał karczmę w rynku.

 Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości ufundujmy tablicę pamiątkowa dla  naszych ziomków, którzy życiem zapłacili za jej odzyskanie. Niech to będzie wyraz naszej wdzięczności i pamięci za ofiarę Ich życia i krwi.

Jan Plata

Pomnik upamiętniający Ofiary września 1939 roku – Tymbark (przy drodze krajowej)

„Aktywne wakacje w Tymbarku” – podsumowanie

W dniach 23–29 lipca odbyła się pierwsza edycja warsztatów Aktywne Wakacje w Tymbarku, w których uczestniczyło 26 dzieci z terenu Gminy Tymbark. Przedsięwzięcie odbyło się dzięki zaangażowaniu pracowników oraz Wójta Gminy Tymbark Pana Pawła Ptaszka. Miejscem bazowym zajęć była hala sportowa przy tymbarskiej bibliotece, jednak staraliśmy się jak najwięcej czasu spędzać w terenie, a z budynku hali korzystać w jak najmniejszym zakresie.

Zajęcia rozpoczęliśmy od spisania „kontraktu” ustalającego zasady współpracy uczestników i prowadzących. Potem odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których malowaliśmy na kamieniach różne wzory, zamieniając je w chrabąszcze, pingwiny czy biedronki. Po odpoczynku, Sensei Tadeusz Kordeczka przybliżył nam tajniki AIKIDO – sztuki walki, której ideą jest obrona przed napastnikiem.

Podczas kolejnych dni uczestnicy poznawali zasady bezpieczeństwa podczas podróży i wycieczek górskich oraz brali udział w biwaku. Odbyły się dwie wycieczki rowerowe, pierwsza wiodła drogami osiedlowymi w okolicach Tymbarku, a na drugą przejechaliśmy autokarem do Zalesia, skąd wyruszyliśmy na podbój górskich szlaków i leśnych ścieżek. Celem było nie tylko pokonanie wyznaczonej trasy, ale także doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze w terenie. Nie było łatwo, jednak wszyscy uczestnicy doskonale się bawili, obeszło się również bez większych awarii i strat w sprzęcie.

Najwięcej adrenaliny dostarczyły czwartkowe zajęcia, podczas których uczestnicy poznali najważniejsze zasady bezpieczeństwa w górach, które prowadzili przewodnicy górscy oraz ratownik GOPR. Po intensywnym „szkoleniu” była część główna – ścianka wspinaczkowa, most linowy oraz zjazd na tyrolce (lina przewieszona pomiędzy dwoma punktami na dużej wysokości) nad stawem w tymbarskim parku.

W sobotę rano odbyły się zajęcia, które przybliżyły uczestnikom podstawy korzystania z mapy i kompasu oraz urządzenia GPS. Potem cały dzień spędziliśmy w okolicach góry Paproć, gdzie doskonaliliśmy zdobyte umiejętności i szukaliśmy skarbu.

Ostatni dzień zajęć – niedziela, to wycieczka rodzinna. Rozpoczęliśmy od zapory w Niedzicy i spaceru w okolicy jeziora Czorsztyńskiego, odwiedziliśmy także rezerwat przyrody Bór na Czerwonem, a na koniec czekał na nas park linowy, wyścigi konne i wiele innych atrakcji.

To pierwsza tego typu impreza w Tymbarku, ale mamy doświadczenia z innych miejsc i chcemy je przenieść na nasze rodzime tereny. Od kilku lat zajmujemy się organizacją i obsługą imprez turystyki dzieci i młodzieży, a nasza kadra to doświadczeni przewodnicy, instruktorzy i ratownicy. Podczas zajęć dokładamy wszelkich starań, aby były one ciekawe i dostosowane do możliwości uczestników oraz dawały jak najwięcej swobody przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa.

Serdecznie dziękuję Wójtowi Gminy Tymbark Panu Pawłowi Ptaszkowi, a także Radzie Gminy i wszystkim pracownikom, którzy brali udział w organizacji warsztatów. Pragnę również podziękować Rodzicom, którzy zdecydowali się powierzyć nam swoje dzieci. Nie zamierzamy poprzestać wyłącznie na jednym tygodniu w okresie wakacyjnym i zaczynamy pracę nad realizacją naszych pomysłów weekendowych i zimowych.

Dariusz Bielak

zdjęcia: Autora

SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI POBIEGNIE PRZEZ MAŁOPOLSKĘ

Żołnierze i pracownicy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wezmą udział w sztafecie niepodległości wzdłuż królowej polskich rzek. W biegu organizowanym dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości wystartują dwa zespoły, które po pokonaniu trasy od źródeł oraz od ujścia Wisły spotkają się w Warszawie. Sztafeta odbędzie się w dniach 11-14 sierpnia br., w przededniu Święta Wojska Polskiego, wpisując się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Skład sztafety będzie liczył 48 osób, żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej, i zostanie podzielony na dwie grupy zadaniowe: ŹRÓDŁO i UJŚCIE. Po dwóch zawodników z każdej grupy będzie musiało pokonać 10-kilometrowe odcinki w tempie co najmniej 7 min/km. Razem do pokonania będzie blisko 1100 km. Z uwagi na motto terytorialsów: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”, bieg będzie odbywał się całodobowo, a trasa będzie przebiegała jak najbliżej koryta Wisły. Do organizacji przedsięwzięcia odniósł się dowódca WOT, gen. bryg. Wiesław Kukuła: W Wojskach Obrony Terytorialnej pełnią służbę pełni pasji ochotnicy. Daje to spore możliwości w wytyczaniu nowych standardów w obszarze aktywnego kształtowania sprawności fizycznej i postaw patriotycznych. 100-lecie odzyskania niepodległości to dobry czas na niełatwe wyzwania, stanowiące próbę naszych charakterów. Będzie to również wyraz hołdu dla tych, którym tę wolność zawdzięczamy. Ze źródeł Wisły w kierunku stolicy wystartuje grupa zadaniowa ŹRÓDŁO, w której składzie jako druga zmiana pobiegnie reprezentacja 11 MBOT. Start zaplanowany jest z Baraniej Góry w dniu 11 sierpnia (godz. 14.30). Cały zespół będzie miał do przemierzenia trasę długości 620 km w planowanym czasie blisko 73 godziny. Małopolscy terytorialsi przejmą pałeczkę od swoich kolegów z 13 Śląskiej Brygady OT w Oświęcimiu 12 sierpnia o godzinie 2:10 nad ranem, by przekazać ją po przebiegnięciu 140 km reprezentantom 10 Świętokrzyskiej Brygady OT w małopolskich Koszycach o godzinie 18:30. Z ujścia Wisły w kierunku stolicy wyruszy grupa zadaniowa UJŚCIE. Start zaplanowany jest z Mikoszewa w dniu 12 sierpnia (godz. 8:00). Zespół ten będzie miał do pokonania trasę długości 480 km w planowanym czasie ponad 56 godzin. Metą sztafety będą błonia Stadionu Narodowego, a oficjalne zakończenie biegu odbędzie się pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Trasę pomiędzy Stadionem Narodowym, a Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego pokonają wspólnie wszyscy biegacze składu podstawowego obu grup zadaniowych: ŹRÓDŁO i UJŚCIE.

Oficer prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej p. o. mjr Bartosz Kuba