Sukcesy lekkoatletyczne w nowym roku szkolnym

Uczniowie SP w Tymbarku wzięli udział w Indywidualnej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej organizowanej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez MOS Limanowa. Były to zawody na szczeblu powiatowym.

gOto najlepsi z najlepszych lekkoatletów :

Bieg na 100 m:   I miejsce Tomasz Sułkowski

II miejsce:  Jarosław Stopka

IV miejsce:  Julia Grucel

Bieg na 300 m : V miejsce Patryk Majda

VI miejsce: Kamil Stelmach

Skok w dal: II miejsce Szczepan Dziadoń

VI miejsce:  Julia Grucel, Dawid Kapturkiewicz

Pchnięcie kulą: II miejsce Kinga Bokowy,

II miejsce: Anna Sowa

Sztafeta 4 x 100 m :

I miejsce: Tomasz Sułkowski , Jarosław Stopka, Patryk Majda, Kamil Stelmach

Zawodników przygotowywali nauczyciele wychowania fizycznego Jolanta Sawicka, Barbara Janczy, Krzysztof Wiśniowski . Zawodnicy z miejsc medalowych wezmą udział w zawodach wojewódzkich.

Gratuluję zwycięzcom. Powodzenia na zawodach wojewódzkich.

Barbara Janczy

 

Druga część uroczystości Złotych Godów – wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Po zakończonej Mszy św. odprawionej w intencji par małżeńskich obchodzących, w tym roku 50-lecie Małżeństwa nastąpiła dwa część uroczystości tj.wręczenie Małżonkom nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W uroczystości tej wzięli udział kapłani Stanisław Kaczka oraz Franciszek Malarz (później dołączył też proboszcz Parafii Podłopień Wiesław Orwat), Starosta Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, Gospodarz uroczystości – Wójt Paweł Ptaszek, Sekretarz Gminy Pani Stanisława Kaptur, Skarbnik Zofia Duda oraz przedszkolaki Przedszkola Samorządowego w Tymbarku wraz z nauczycielami oraz rodzicami. 

Gości witał  (a także później umilał  czas swoją muzyką) zespół muzyczny złożony z członków orkiestry parafialnej „Tymbarski Ton”. 

Całość prowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Maria Pala, która przywitała najważniejszych dzisiaj gości tj. Złote Pary: Państwo Adelę i Kazimierza Cichowskich, Państwo Władysławę i Bernarda Filusiów, Państwo Stanisławę i Mariana Hochołów, Państwo Marię i Bolesława Janczurów, Państwo Marię i Władysława Juszczaków, Państwo Marię i Tadeusza Kordeczków, Państwo Helenę i Stanisława Nowaków,   Państwo Marię i Stefana Pażuchów (obecna była Pani Maria),Państwo Barbarę i Władysława Surdzielów. Nieobecnych Państwa Danutę i Józefa Pachowiczów reprezentowała Pani Czesława Pachowicz. 

W imieniu Samorządu Gminy Tymbark oraz własnym do Jubilatów zwrócił się  Wójt Gminy Tymbark, który w pierwszej kolejności złożył  gratulacje za  przeżyte, piękne lata, za  trud i poświęcenia dla bliskich. Społeczeństwo jest na tyle silne na ile silna jest rodzina. Tworzą one też społeczność, w wymiarze lokalnym oraz ogólnopolskim. Wójt złożył również życzenia ciepła, zdrowia, radości, miłości, obecności najbliższych. „Życzę wszystkim wszystkiego dobrego oraz następnych pięknych jubileuszy” – .dodał Wójt na zakończenie.  

Do zebranych zwrócił się Starosta Limanowski Jan Puchała, który złożył Jubilatom życzenia i gratulacje. Podkreślił, iż wielu zna z pracy zawodowej  oraz z działalności społecznej. Jubilaci, jak ich dzieci oraz wnukowie, angażują  się w różne cele społecznie i kościelne. Jubilaci dawali swoim dzieciom przykład przez całe swoje życie, m.in. poprzez swoją ciężką pracą. Starosta złożył życzenia dobrego zdrowia zarówno dla Jubilatów , jak też dla członków Ich rodzin, Na zakończenie podkreślił, że my jako  społeczeństwo  będziemy Ich nadal szanować,  uznawać i cieszyć się, że możemy nadal żyć i pracować dla dobra Gminy, Parafii i naszej Ojczyzny. 

Do życzeń dołączyła też Kierownik USC Pani Maria Pala następującymi słowami: „Złote Gody to wyjątkowy Jubileusz, symbolizujący wierność i zrozumienie. tak szczególna uroczystość przywołuje najpiękniejsze wspomnienia spędzonych razem chwil. Gratulując, życzę Jubilatom, aby koleje lata wspólnego życia upłynęły Państwu w zdrowiu, spokoju u radości. Niech zdrowie Wasze dopisuje, a  Błogosławieństwo Boże dodaje Wam siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu”.

Medale Jubilatom wręczył Wójt Gminy dr Paweł Ptaszek, w towarzystwie Starosty Limanowskiego Jana Puchały oraz kierownictwa Urzędu Gminy. 

Po tradycyjnym toaście życzenia złożyli oraz zaprezentowali Jubilatom program artystyczny przedszkolaki Przedszkola Samorządowego w Tymbarku. 

Na zakończenie, po wspólnym pamiątkowym zdjęciu, Gospodarze uroczystości zaprosili Jubilatów na uroczysty obiad. 

IWS

IWS

zdjęcia: RM