Uroczystości na tymbarskim Rynku z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Po zakończonej Mszy  Świętej w intencji Ojczyzny dalsza część uroczystości miała miejsce na tymbarskim Rynku. Na wstępie został przez wszystkich zgromadzonych odśpiewany Hymn Polski.

Do zgromadzonych zwrócił się Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek.

 

Następnie został odczytany Apel Poległych przez drużynowego Kacpra Kordeczkę.

Delegacja jednostki Strzelców złożyła w imieniu Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka oraz Starosty Limanowskiego  Jana Puchały wiece na grobie legionisty i społecznika, twórcy spółdzielni,  inżyniera Józefa Marka, spoczywającego na tymbarskim cmentarzu parafialnym.

Następnie głos zabrał Starosta Limanowski Jan Puchała. 

Ostatnim punktem tej części uroczystości był występ młodzieży z klasy gimnazjalnej, z solistką Julią Dziadoń.

IWS

 

Msza Święta w intencji Ojczyzny

Dzisiaj w Święto Niepodległości oraz w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w tymbarskim kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz proboszcz dr Jan Banach. W nabożeństwie wzięły udział poczty sztandarowe: OSP z terenu Gminy Tymbark, Rady Gminy Tymbark oraz szkół, jak też druhowie OSP (w tym drużyna młodzieżowa) oraz Strzelcy i młodzież z klas mundurowych.  Podczas nabożeństwa śpiewał Chór Parafialny z Tymbarku oraz grała Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton. 

Po zakończonej Mszy Świętej wspólnie została zaśpiewana pieśń „Boże, coś Polskę”.

IWS

Przypominamy o dzisiaj o gminnych uroczystościach z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości – przygotowania trwają!

O godz.15 – Msza Święta w kościele parafialnym w Tymbarku w intencji Ojczyzny,

następnie przemarsz na tymbarki Rynek, a tam:

  • ośpiewane Hymnu Polski wraz z Chórem Parafialnym z Tymbarku oraz Orkiestrą Strażacką TYMBARSKI TON,
  • przemówienie Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka,
  • apel poległych, złożenie wieńców i zniczy,
  • występ uczniów Szkoły Podstawowej w Tymbarku.

godz. 16.30 Koncert Patriotyczny przygotowany i wykonany przez Grupę Młodzieżową Tymbark.

Dla przybyłych na tymbarski Rynek Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu przygotowały degustację potraw.

IWS

 

 

FOTOGRAFIE NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Bardzo ciekawa stara fotografia z Tymbarku z patriotycznym sztandarem. Orzeł w koronie powiewa ponad głowami pozujących do zdjęcia. W środku siedzi ks. Józef Szewczyk, jeszcze bardzo młody – objął probostwo w Tymbarku w 1916. Wokół niego widać sporo młodych ludzi (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ?), ale są też i starsi. To jest jakaś patriotyczna uroczystość. Data nieznana, po 1920 do ok. 1925, brak też opisu. Sztandar prawdopodobnie ze Strzelca, którego działalność była zawieszona od 1914. Ksiądz Płonczyński,  który prezesował przed Wielką Wojną Drużynie Strzelca w Tymbarku zmarł w 1925 – być może to jest przedwojenny sztandar. Jak by jednak na tą oryginalną fotografię nie patrzyć widać tam patriotyczny akcent. Na dole pierwszy od lewej jest śp. Sowa,  a obok p.Bubula ur. 1907. 

Jedna z tych fotografii   jest datowana i podpisana – 19 III 1918 Kęska. Józef Kęska urodzony w Tymbarku – od roku 1909 Oficjał ( urzędnik ) C.K. Poczty, po wybuchu wojny w 1914 roku wcielony do C.K. Armii. Właśnie w roku 1918 przebywał na froncie włoskim i wówczas zrobione zostały te fotografie. 19 marca to imieniny Józefa i jak widać Kęska  na galowo i odświętnie pozował. 

 

Wielu ówczesnych Polaków brało  udział w Wielkiej Wojnie w obcej armii – a właściwie skutkiem tej wojny, wszystkich przeciw wszystkim, było odzyskanie przez nas Niepodległej Polski po latach zaborów.