Święto Szkoły Podstawowej w Tymbarku – ślubowanie uczniów klas pierwszych

Uroczystość ślubowanie uczniów klas pierwszych, na którą przybyli Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek oraz wiceprzewodniczący Rady Rodziców Józef Wańczyk, rozpoczęło się brawurowo zagranym przedstawieniem pod tytułem „Czekoladowa apteka”.  Spektakl w wykonaniu uczniów działających w szkolnym kółku teatralnym, prowadzącym przez panią Irenę Wolską.

Potem przyszedł oczekiwany moment złożenia ślubowania przez 43 uczniów klas pierwszych, które przyjęła Pani Dyrektor Ewa Kowalczyk, a następnie Dyrektor Tomasz Zieliński dokonał uroczystego aktu pasowania na uczniów.  Każdy uczeń od pani wychowawczyni otrzymał Dyplom Ucznia. Przedstawicieli klas starszych wręczyli swoim młodszym koleżankom i kolegom przygotowane upominki, słodycze.

Ogłoszono też wyniki przeprowadzonych wcześniej konkursów, wiedzy o Patronie inżynierze Józefie Marku oraz konkursu plastycznego.

Do uczniów zwrócił się Wójt Paweł Ptaszek.

Na zakończenie zaśpiewał laureat pierwszego miejsca konkursu przeprowadzonego przez świetlicę szkolą piosenki (śpiewanki)  na temat Patrona – Michał Duda. 

Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tymbarku, zaś całość prowadziła pani Jowita Janik.

IWS

Święto Szkoły Podstawowej w Tymbarku – Msza Święta

Dzisiaj,  jak co roku 12  listopada, od 1990 roku, kiedy to inż. Józef Marek został patronem szkoły,  społeczność Szkoły Podstawowej w Tymbarku przeżywała swoje święto, połączone z ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

Swoje świętowanie uczniowie, nauczyciele, rodzice rozpoczęli od udziału w Mszy Świętej sprawowanej w tymbarskim kościele. Mszy Św. przewodniczył ksiądz Stanisław Kaczka, w koncelebrze z księdzem Witoldem Warzechą.

Ksiądz Stanisław wygłosił okolicznościowe kazanie. Poprzez cztery różne przypowieści wskazał uczniom, jakie cechy powinni posiadać dobrzy uczniowie. Po pierwsze, aby nie tylko słyszeli, ale słuchali swoich nauczycieli, wychowawców, rodziców, po drugie, aby  cierpliwie podchodzili do nauki, każdego dnia zdobywali wiedzę,  po trzecie, aby wierzyli w siebie, że można coś osiągnąć, aby się nie poddawać. Czwarta cecha to, aby tak żyć, aby ślad życia przez nich wytyczony był zawsze śladem usłany dobrem i miłością.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy udali się do budynku szkoły.

IWS

IWS