„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” – również w Gminie Tymbark

„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ w Gminie Tymbark”

W dniach 21-25 stycznia 2019 roku zostanie zrealizowany projekt „Jeżdżę z głową”, współ- finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Spotkania odbędą się w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Z terenu Gminy Tymbark w programie łącznie weźmie udział 20 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę.  Przewidywany koszt realizacji programu wynosi 16.366,00 zł. Kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego to 4.300 zł. W ramach projektu „Jeżdżę z głową” –  zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tymbark zostanie zrealizowane 20 godzin nauki jazdy na nartach, które będą prowadzone przez profesjonalnych instruktorów. Zajęcia odbędą się na stacji narciarskiej w Kasinie Wielkiej. Projekt zakłada przede wszystkim nabycie przez uczestników umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach.

  Agnieszka Kądziołka

zdjęcie z ubiegłorocznej akcji „Jeżdżę z głową”