Kapitan Tadeusz Paolone

Rada Gminy Tymbark uchwałą z dnia 21.02.2019 r. nadała Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark imię kpt. Tadeusz Paolone. 

W 2015 roku na łamach portalu prezentowałam pracę Pana Stanisława Wcisły  pod tytułem  „Nasz Bohater”. Dzięki temu opracowaniu mieliśmy  możliwość poznać historię życia wspaniałego człowieka, żołnierza, patrioty,  Kapitana Tadeusza Paolone.

Przypomnijmy sobie to opracowanie:

„Nasz Bohater” – odcinek 1

Tadeusz Paolone

Tadeusz Paolone

Tadeusz Paolone

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, …

…  jaką sobie ludzkość wymyśliła (Wisława Szymborska)

  Szkoła Podstawowa w Tymbarku, już po raz czwarty, wzięła udział w konkursie czytelniczym Wielka Liga Czytelników, który swym zasięgiem obejmował całą Polskę. Jego głównym celem jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury. 

    7 marca 2019 r. odbył się apel szkolny podsumowujący konkurs, na który zostali zaproszeni goście: Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Jadwiga Franczak – Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz rodzice dzieci biorących w tym przedsięwzięciu. Ciekawym wydarzeniem było specjalne wydanie Teleekspresu. W role wcielili się uczniowie klasy 6b pod okiem wychowawczyni Urszuli Dudy, dekorację do uroczystości wykonała Agata Czaja. Uczniowie swój występ zakończyli wiadomością z ostatniej chwili o udziale uczniów w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu. Następnie rodzice uczniów biorących udział w konkursie otrzymali specjalne podziękowania za współpracę w realizacji ogólnopolskiego konkursu wręczone przez Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody ufundowane przez: Firmę FAKRO Nowy Sącz, Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku.

28 lutego 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Limanowej został rozegrany powiatowy etap konkursu.   Reprezentacja w składzie: Milena Sroka, Emilia Śmiech, Filip Miśkowiec  zdobyła 140 punktów na 150, zdobywając II miejsce w powiecie.

Wyniki szkolnego etapu konkursu:

Laureaci: Filip Miśkowiec, Emilia Śmiech, Milena Sroka

 Aktywni czytelnicy klasy 1-4:

Emilia Atłas, Antoni Atłas, Dariusz Stojdanowski, Alicja Uchacz, Julia Piętoń, Laura Wilczyńska, Franciszek Miśkowiec, Marcin Sporek, Laura Zając, Maja Wower, Patryk Matląg, Wojciech Sroka, Tomasz Surdziel, Szymon Poręba, Nikola Hoffman, Oliwia Trojanowska, Zuzanna Tajduś, Marcelina Cebula, Małgorzata Dominik, Kinga Juszczak, Oliwia Leśniak

 Aktywni czytelnicy klasy 5-8:

Jakub Matras, Paulina Surdziel, Antoni Urbański, Karol Kaim, Aleksander Dominik

 Czytelnicy:

Klasy 1-4

Alex Kęska, Huber Olejarz, Karolina Baran, Małgorzata Wolfinger,

Klasy 4-8

Krzysztof Bulanda, Patryk Sporek

 Ewa Kowalczyk, Irena Zwierczyk, Urszula Duda

POMOCNA ENERGIA

W ramach ćwiczenia „POMOCNA ENERGIA” 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej w dn. 5-7 marca 2019 r. uruchomiła na bazie swojego sprzętu awaryjne zasilanie dla miejscowości Wola Kalinowska w gminie Sułoszowa. To pierwsze takie ćwiczenie w Wojsku Polskim, w którym została wykorzystana Kontenerowa Elektrownia Polowa dla potrzeb lokalnej społeczności.

– Wybór akurat tej miejscowości nie jest przypadkowy. 10 stycznia 2010 r. wskutek nagłego oblodzenia sieci elektrycznej ponad 110 tysięcy odbiorców na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej nie miało prądu. Wola Kalinowska jest jedną z miejscowości, która ucierpiała najbardziej. Prądu nie było przez trzy tygodnie – mówi dowódca brygady płk Goncerz. – Pomoc lokalnym społecznościom to także pozamilitarne działania zwalczające skutki katastrof i klęsk żywiołowych – w tym przypadku elektryfikacja rejonu dotkniętego brakiem prądu przy pomocy KEP-900 – dodaje.

Wydarzenia sprzed 9 lat uwzględniono projektując zdolności Wojsk Obrony Terytorialnej. Ćwiczenie pk „POMOCNA ENERGIA” 11 Małopolska Brygada OT realizowała wspólnie z Tauron Dystrybucja S.A. z Krakowa przy wsparciu wójta gminy Sułoszowa. W jego ramach, małopolscy „terytorialsi” wykorzystując kontenerowe elektrownie polowe włączyli się w system dystrybucji energii firmy Tauron i przez blisko dwie doby zapewnili awaryjne zasilanie w energię elektryczną dla całej miejscowości Wola Kalinowska.

Kontenerowa Elektrownia Polowa (KEP 900) jest podstawowym lub awaryjnym źródłem energii elektrycznej. W skład zestawu wchodzą dwa Zespoły Spalinowo Elektryczne ZSE-250 kW, Zespół Spalinowo Elektryczny ZSE-400 kW, kontener techniczny oraz zestaw do rozbudowy linii energetycznych  ZRL-1. Całość elementów może pracować synchronicznie lub też samodzielnie stanowiąc odrębne źródła zasilania. Zespoły Spalinowo Elektryczne przystosowane są do pracy na wolnym powietrzu  oraz do przewożenia wszystkimi rodzajami transportu: drogowym, kolejowym, morskim i powietrznym. Zestawy takie znajdują się na wyposażeniu brygad OT i mogą być łączone tak by zwielokrotniać dostarczaną moc.

W ramach współpracy cywilno – wojskowej żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej oraz pensjonariuszy mieszczącego się w obiekcie Domu Pomocy Społecznej.

Wstępne wnioski z ćwiczenia są bardzo obiecujące. Działania praktyczne były poprzedzone aktywacją Zespołu Oceny Wsparcia, którego rekomendacje były podstawą do podjęcia decyzji przez dowódcę brygady. Awaryjne zasilanie miejscowości było realizowane już po niespełna 24 godzinach od aktywacji grupy. Nie odnotowano wyzwań o charakterze technicznym.  Już teraz można powiedzieć, że podjęte działania pozytywnie zweryfikowały zdolności Wojsk Obrony Terytorialnej do wspierania lokalnych społeczności w obszarze zapewnienia źródeł zasilania awaryjnego dużej mocy. Tego typu zdolności są obecnie rozwijane w WOT, równolegle ze wzrostem gotowości formacji w zakresie zadań zarządzania kryzysowego.

Podobne ćwiczenia będą realizowane w kolejnych województwach i obejmą miejscowości wskazywane przez właściwe zakłady energetyczne jako najbardziej zagrożone prawdopodobieństwem wystąpienia długotrwałych przerw w dostępie do energii eklektycznej.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już ponad 18 tys. żołnierzy,
w tym ponad 15 tys. żołnierzy OT oraz 3 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.

mjr Bartosz KUBAL, Oficer prasowy, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, www.terytorialsi.mil.pl

Foto:  Katarzyna Przepióra.