Spotkanie po latach

W Jamach doszło do bardzo miłego spotkania, księdza Józefa Węgrzyna ze swoimi byłymi parafianami – członkami Orkiestry Tymbarski Ton pochodzący z Parafii Podłopień.  

ksiądz Józef Węgrzyn z członkami Tymbarskiego Tonu z Parafii Podłopień