Ważne ogniwo bezpieczeństwa gminy

W jednostkach OSP działających na terenie gminy Tymbark rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawcze. Ich celem jest ocena wykonania zadań za rok ubiegły oraz wytyczenie głównych kierunków realizacji zadań w roku 2020. Druhowie strażacy udzielają również absolutorium dla zarządów swoich straży.

Pierwsze spotkanie druhów strażaków odbyło się w OSP Podłopień w którym uczestniczyli : Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Stanisława Urbańska, Wójt Gminy Paweł Ptaszek, Komendant Powiatowy PSP w Limanowej mł. bryg. Wojciech Frączek, Radni Powiatowi Beata Krzyściak i Jan Puchała oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej druh Kazimierz Czyrnek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Stanisław Przybylski oraz Komendant Gminny Strażaków druh Zbigniew Kaptur. Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki złożył druh prezes Jacek Atłas.

W roku 2019 przy wsparciu samorządu gminy i województwa małopolskiego w ramach programu „ Małopolskie Remizy „ dokonano remontu garażu oraz pomieszczeń socjalnych. Dzięki operatywności członków zarządu straży zakupiono zestaw do ratownictwa drogowego, pompę i kamerę termowizyjną. W realizacji tych przedsięwzięć jednostka otrzymała wsparcie z samorządu gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i PSP. Z programu „ 5000 + „ zakupiono węże i podpory stabilizacyjne.Druhowie uczestniczyli w 50 akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu limanowskiego, szkoleniach, ćwiczeniach oraz pomagali przy organizacji imprez kulturalnych na terenie naszej gminy. Strażacy nieśli również pomoc mieszkańcom gminy podczas akcji powodziowych.

Za trud ciężkiej społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności podziękowania dla wszystkich zebranych i ich rodzinom przekazali: gospodarz gminy Tymbark, przewodnicząca Rady Gminy Tymbark oraz wszyscy zaproszeni goście. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie Gminy Tymbark stanowią bardzo ważne ogniwo systemy bezpieczeństwa i życia społeczno – kulturalnego gminy.

Kolejne zebrania odbędą się w dniu 02 lutego w OSP Piekiełko, 09 lutego w OSP Zawadka i 8 marca w OSP Tymbark. Na podkreślenie zasługuje również fakt iż tymbarska OSP w roku ubiegłym uczestniczyła w 107 akcjach ratowniczo – gaśniczych stanowiących największą ilość wyjazdów wśród jednostek powiatu limanowskiego.

Robert Nowak

Tymbarskie Kolędowanie 2020 – wręczanie nagród

Laureaci Festiwalu

     Przedszkolaki – soliści 3, 4-latki:

 1. Ex aequo: Matylda Kapitan – Przedszkole „U cioci Agatki” i Kinga Czech – Przedszkole Parafialne

     – zespoły 3,4-latki:

 1. „Skrzaty” – Przedszkole „U cioci Agatki”
 1. Ex aequo:. „Gwiazdeczki” – Przedszkole „U cioci Agatki”, „Mali Pastuszkowie” – Przedszkole Parafialne
 2. „Dzwoneczki” – Przedszkole Samorządowe

   – soliści 5-6 latki: GRAND PRIX przeglądu Jury przyznało Annie Papież z Przedszkola Samorządowego

 1. Ex aequo: Joanna Garbacz – Przedszkole Samorządowe i Anna Ociepka – Przedszkole Parafialne
 2. Ex aequo: Amelia Urbańska – Przedszkole Samorządowe, Anna Włodarczyk – Przedszkole „U cioci Agatki” i Justyna Szubryt – Przedszkole Samorządowe
 3. Ex aequo: Emilia Kordeczka i Aleksandra Duda z Przedszkola „U cioci Agatki” oraz Marcel Kulig z Podłopienia

– zespoły 5-6 –latki:

 1. 1. Ex aequo: „Śpiewające Paluszki” – Przedszkole Parafialne i „Przedszkolaki Najstarszaki” – Przedszkole Samorządowe
 2. 2. „Aniołki” – Przedszkole Samorządowe
 3. 3. „Gagatki” – Przedszkole „U cioci Agatki” i „Iskierki” – Oddział Przedszkolny Zawadka

     Szkoły podstawowe – soliści, klasy I-III

 1. Ex aequo: Emilia Staniszewska – Zawadka , Michał Duda – SP Tymbark
 2. Ex aequo: Agnieszka Dziadoń – SP Zawadka, Mateusz Chudy – SP Tymbark
 3. Ex aequo: Antonika Kordeczka i Laura Orzeł – SP Tymbark i Kinga Suder – SP Podłopień

     – zespoły, klasy I-III:

 1. 1. „Piekielcoki” – NSP Piekiełko
 2. 2. „Dzieci Świata” i „Mali Kolędnicy” – SP Tymbark
 3. 3. „Szkolni Kolędnicy” – SP Tymbark i „Mali Kolędnicy” – SP Podłopień
 4. Wyróżnienie specjalne za żywą muzykę dla zespołu „TRIO”

     – soliści: klasy IV-VI:

 1. Magdalena Dziadoń – SP Zawadka
 1. Ex aequo : Anna Surdziel – SP Tymbark, Anna Leśniak – NSP Piekiełko i Zuzanna Staśko – SP Tymbark
 2. Katarzyna Rząsa – NSP Piekiełko

     – zespoły, klasy IV-VI

 1. Ex aequo: „Dzieci Gór Beskidu”– Podłopień i „Grupa Kolędnicza”- SP Zawadka (dodatkowo przyznano wyróżnienie za zachowanie tradycyjnego kolędowania z instrumentami i muzyką na żywo)
 2. „Grupa Wokalna” – SP Zawadka

Szkoły podstawowe- kl. VII -VIII,  uczniowie szkól średnich:

– soliści

 1. Julia Dziadoń
 2.  Alicja Szarłowicz
 3.  Wiktoria Jarosz i Wiktoria Fiejtek – SP Tymbark

   – zespoły:

 1. Zespół „3+1”- SP Tymbark
 2. „Zespół z Internatu” – ZS Tymbark

zdjęcia: IWS

 

Świdnica. Pogrzeb ks. Stanisława Pasyka – informacja i zdjęcia z Gościa Niedzielnego (Świdnickiego)

Tłumy wiernych wraz z duchownymi pożegnały zmarłego kapłana i odprowadziły na miejsce spoczynku przy ul. Brzozowej.

Już dzień wcześniej dawni parafianie zmarłego proboszcza parafii pw. św. Józefa Obl. NMP w Świdnicy wypełnili świątynię po brzegi. Uroczystej eksporcie przewodniczył bp Adam Bałabuch, który nawiązując do historii uczniów idących do Emaus (Łk 24, 13-35), pokazywał podobieństwo posługi kapłańskiej do zachowania Zmartwychwstałego.

– Kapłan jest osobą wybraną przez Chrystusa, która w Jego imieniu w sakramentalnym utożsamieniu z Jezusem dołącza do drogi życia człowieka i towarzyszy mu w niej. Chrystus przez pokolenia towarzyszy swoim wiernym. Towarzyszy w ich drodze poprzez kapłanów, których im posyła, bo Jezus utożsamia się z tymi kapłanami. On ich posyła, aby towarzyszyli i uczniom Jezusa Pisma wyjaśniali. By sami też mogli coraz lepiej poznawać swojego Mistrza. By mogli mieć w sobie słowo Boga, które pomnaża w nas wiarę, które nas oświeca i pokazuje kierunek drogi. Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto dołączy do nas w drodze i będzie nam Pisma wyjaśniał. Ale też Chrystus posyła nam kapłanów, by łamali dla nas chleb. By dzięki mocy sakramentu święceń czynili obecnego Chrystusa w tych prostych znakach chleba i wina. Byśmy mieli w naszej drodze pokarm duchowy, którym jest sam Jezus Chrystus. Tak Chrystus posłał m. in. do tej wspólnoty na 35 lat ks. prałata Stanisława Pasyka, aby wszystkim tu mieszkającym towarzyszył w drodze – mówił biskup pomocniczy.

W środę natomiast Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Ignacy Dec. W homilii zachęcał do gotowości na ponowne przyjście Chrystusa, zwracając uwagę na niespodziewaną śmierć ks. Pasyka. 

– Chrystus przyszedł po ks. Stanisława we wtorek, 14 stycznia, o godzinie, której nie domyślaliśmy się.  Wiadomość o jego śmierci, która dotarła od jego bratanka, ks. Krzysztofa Pasyka, proboszcza parafii Królowa Górna z diecezji tarnowskiej, poruszyła wielu świdniczan, bowiem ks. prałat wpisał się tak wyraźnie w najnowsze półwiecze historii tego miasta (…) 20 czerwca 1972 r. otrzymałeś dekret podpisany przez ks. arcybiskupa Bolesław Kominka ustanawiające cię wikariuszem koadiutorem w parafii św. Józefa w Świdnicy. Prawie 10 lat trwały kościelne starania, aby cię mianować kanonicznym proboszczem tej parafii. Przez wiele lat tę nominację  blokował Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Miasta Wrocław. W końcu władza cywilna ustąpiła, zostałeś kanonicznie ustanowionym proboszczem i twoja posługa proboszczowska trwała do 25 czerwca 2007 r., z krótką przerwą, kiedy to przez kilkanaście miesięcy proboszczem był  tutaj ks. Józef Lubczyński (1995-1997). Czcigodny księże Prałacie, w opinii księży byłeś bardzo wymagającym kapłanem, najpierw jako wikariusz a potem jako proboszcz.  Jednakże, kto cię lepiej znał, to wiedział, że najpierw wymagania stawiałeś samemu sobie, a potem innym: księżom współpracownikom i wierny świeckim, twoim parafianom. Bardzo ci zależało, żeby wierni uczęszczali na Mszę św. aby dzieci i młodzież uczęszczały do kościoła i na katechezę. Apelowałeś do rodziców, żeby byli odpowiedzialni za religijne i moralne wychowanie swoich dzieci i wnuków. Pilnowałeś konfesjonału. Wierni parafii św. Józefa wiele ci zawdzięczają, ale nie tylko oni – całe nasze, dzisiaj biskupie, miasto zawdzięcza ci tak wiele. To dzięki twojej odwadze, uporowi w dobrym, wytrwałości, Świdnica zyskała trzy nowe parafie. Także początki tej świątyni i tej parafii, w której cię dziś żegnamy, związane są z twoją posługą pasterską w tym mieście. Możemy powiedzieć, że przez tę swoją długoletnią aktywność kapłańską, stałeś się ikoną tego miasta – podkreślał biskup.

Przedstawiając szczegółowy życiorys zmarłego kapłana (więcej: Zmarł ks. Stanisław Pasyk), nawiązał również do świadectwa jednej z katechetek, która po jego śmierci napisała: napisała:  „Ks. prałat w swoim życiu robił wiele dobrego, czym się nie chwalił, a czego byłam świadkiem od 1984 roku aż do jego przejścia na emeryturę, pracując najpierw w parafii św. Józefa, a gdy lekcje katechezy weszły do szkół współpracując z Nim. Na różny sposób pomagał ludziom, którzy zwracali się do Niego nieraz w tragicznych sytuacjach. Byłam świadkiem jak pomagał dzieciom czy dorosłym, którzy byli bardzo chorzy na serce. Załatwiał im przyspieszenie operacji czy leczenie w klinice kardiologicznej w Zabrzu u profesora Religii. Nieraz osobiście, swoim autem, zawoził ich do Zabrza. Pracował tam  jako lekarz Jego stryjek, który później został wojewódzkim specjalistą ds. kardiologii. Ponadto w czasach komunistycznych wieczorem, przy zamkniętych drzwiach kościoła, błogosławił parom, które z różnych powodów nie mogli w sposób uroczysty przystąpić do sakramentu małżeństwa np. mąż był milicjantem, wojskowym, czy pełnił inną ważną funkcję państwową. W ten sam sposób chrzcił ich dzieci.  Dzięki swoim wpływom dla ks. Pasyka nie było rzeczy niemożliwych do załatwienia. W tych trudnych czasach dla Kościoła dzięki Jego staraniom powstały trzy świdnickie parafie. Potrafił również dla swoich pracowników załatwić spółdzielcze mieszkanie omijając 20 czy 30 letnie oczekiwanie na nie, co w tamtych czasach było niemożliwe  do zrealizowania. Był nie tylko dobrym gospodarzem, ale także duszpasterzem. Wielokrotnie widziany był w konfesjonale już pół godziny przed  Mszą św. Dlatego bardzo krzywdzące dla Ks. Prałata były plotki o Nim np. że wybudował sobie dom pod Świdnicą z pieniędzy, które były przeznaczone na budowę kościoła. Według mnie bardzo dobrze, że zostanie pochowany w Świdnicy, gdzie przez 35 lat swojego kapłaństwa w różny sposób służył ludziom”.

Na koniec Mszy św. głos zabrali również inni, którzy wspominając prałata, dziękowali za lata współpracy i żegnali zmarłego kapłana. Potem wszyscy odprowadzili jego ciało do grobu na cmentarzu przy ul. Brzozowej. 

ks. Przemysław PojasekKS. PRZEMYSŁAW POJASEK

DODANE 22.01.2020 13:15

całą galeria zdjęć: https://swidnica.gosc.pl/doc/6121261.Swidnica-Pogrzeb-ks-Stanislawa-Pasyka#Galerie

zdjęcia wybrane: