Informacja o odbiorze azbestu

W bieżącym miesiącu rozpoczął się odbiór wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tymbark. Do chwili obecnej odebrano około 30 ton odpadów azbestowych, na łączną kwotę 12 tys. zł.

W czerwcu zostanie zabezpieczona w budżecie gminy druga pula środków w wysokości 38 tys. zł (odbiór azbestu rozpocznie się na przełomie czerwca/lipca, po podpisaniu umowy z wykonawcą).

Jednocześnie przypominamy, że azbest odbierany jest zgodnie z kolejnością zgłoszeń (druk do pobrania poniżej), w zależności od posiadanych środków finansowych przez gminę.

Azbest należy składować na paletach lub w workach typu „big bag” , w celu umożliwienia sprawnego załadunku przy odbiorze.

Informacja: UG Tymbark

Wniosek o odbiór azbestu

 

 

Tymbarska biblioteka wznawia pracę – obowiązujące „koronawirusowe”, a raczej anty, zasady postępowania

Po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego m.in. zniesienie zakazu działalności bibliotek, uprzejmie informujemy, że od 4 maja br., tymbarska biblioteka rozpoczęła przygotowania do bezpiecznego udostępniania zbiorów biblioteki.

W pierwszym etapie, tj. od 6 maja br., zostanie uruchomiona wypożyczalnia dla czytelników. W drugim etapie – od czerwca, zaplanowano „odmrożenie” pozostałych działów biblioteki. Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19, przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS wprowadzono procedury, zaakceptowane przez Samorząd Gminy Tymbark, które umożliwią zachowanie bezpieczeństwa użytkowników i pracowników.

 Procedury związane z wznowieniem pracy Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark

1. Wszystkie zwroty wypożyczonych książek zostaną poddane kwarantannie (do 7 dni) w specjalnie wydzielonym miejscu.

2. Wstrzymuje się wolny dostęp do półek, książki podaje pracownik biblioteki, zgonie z wyznaczoną drogą dla książek wypożyczonych z biblioteki.

3. W wypożyczalni zostaną zachowane procedury związane z zachowaniem bezpiecznej odległości – 2 metrów. Jednorazowo w lokalu mogą znajdować się 3 osoby (1 osoba na 15 m²), które mają obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek.

4. Przy drzwiach wejściowych wyznaczono stanowisko do dezynfekcji rąk, z dostępem do rękawiczek jednorazowych. W ciągu dnia na bieżąco prowadzona będzie: dezynfekcja lady, klamek, toalet, wietrzenie pomieszczeń.

5. Pracownicy są zaopatrzeni są w maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne. Na ladzie bibliotecznej zamontowano przesłonę ochronną z pleksi.

6. Zachęcamy czytelników do kontaktów telefonicznych oraz mailowych, związanych z przygotowaniem książek do wypożyczenia.

Informacja: UG Tymbark

zdjęcie: IWS

Informacja o wstrzymaniu otwarcia przedszkola i oddziałów przedszkolnych

W związku z możliwością otwarcia przedszkoli informuję, że Przedszkole Samorządowe oraz oddziały przedszkolne zostały przygotowane na przyjęcie dzieci zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Jednak z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej tj. wzrastającą liczbą zachorowań w Powiecie Limanowskim, a także niewielką liczbą rodziców chętnych do posłania dzieci do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach, decyzja o otwarciu placówek została wstrzymana.

Możliwość otwarcia przedszkola i oddziałów przedszkolnych będzie na bieżąco analizowana, a o ewentualnym terminie zostaną Państwo poinformowani.

Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

zdjęcie: IWS

 

 

BAJKA MUZYCZNA – część dziesiąta

Gra Zuzanna Kęska

Gra Leon Żmuda

Gra Andrzej Piaskowy 

Gra Hanna Pazdan

Gra Anna Sewiło

Gra Julia Juszczak

Gra Zuzanna Turkiewicz

 

Gra Adrian Sobczak

Nauczyciele w klasie klarnetu uczący w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku to Jan Rosiek oraz Karol Sowa