Konsultacje społeczne w sprawie nadania Stadionowi Sportowemu KS Tymbark imienia Józefa Sipaka

Wójt Gminy Tymbark ogłosił konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy Stadionowi Sportowemu KS Tymbark imienia Józefa Sipaka. Konsultacje rozpoczęły się 15 maja i trwają do 15 czerwca 2020 r. Konsultacje prowadzone są poprzez sondaż internetowy. 

Życiorys Józefa Sipaka

Józef Sipak – zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Krzysztofa Wiśniowskiego

 Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Tymbarku

Wójt Gminy Tymbark informuje, że zostały zakończone prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Tymbarku. Zakres prac obejmował remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z ułożeniem płytek ceramicznych i malowaniem całego pomieszczenia stacji. (Koszt remontu to około 26 tys. )

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark