Jubileusz 25-lecia złożenia pierwszych ślubów zakonnych księdza Jana Krzyściaka

Jesteście świadectwem, że Bóg jest i że jest miłością

Wytrwałość w powołaniu zakonnym jest świadectwem wierności Jezusowi i trwania w Jego czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Wspólnota Prowincji Polskiej księży Sercanów złożyła w niedzielę, 20 września 2020 r. dziękczynienie za wierność w tym powołaniu kilkunastu współbraci, którzy dożyli 25, 50, 60 i 70 lat od złożenia po raz pierwszy ślubów zakonnych.” – można przeczytać na oficjalnej stronie Księży Sercanów. 

Wśród tych “najmłodszych” , czyli tych którzy 25 lat temu, a dokładniej we wrześniu 1995 roku,  złożyli po raz pierwszy śluby zakonne był ksiądz Jan Krzyściak, obecnie misjonarz na Filipinach, pochodzący z Podłopienia.  Swoje śluby złożyli w Kątach Starych, gdzie miała miejsce wczorajsza uroczystość. 

Centralnym momentem świętowania była msza święta , którą koncelebrowało kilkudziesięciu współbraci z polskiej prowincji oraz w której udział wzięli miejscowi parafianie i goście. Podczas uroczystej liturgii księża jubilaci odnowili śluby zakonne na ręce ks. Wiesława Święcha, przełożonego prowincjalnego. Homilię wygłosił miejscowy proboszcz, ks. Jacek Szczygieł, który dobitnie przypomniał, że życie zakonne jest najprościej mówiąc „świadectwem tego, że Bóg jest i że jest On miłością”. 

Informacja: strona scj.pl , zdjęcia: ks. Franciszek Wielgut SCJ